Aug 09 2008

Daca e sa se munceasca…

Published by under Mass-Media and tagged:

Dac? e s? se munceasc?…

 
Vineri, colaboratorul nostru,
Viorel Con?iu, semnala starea în care ajunsese ad?postul din sta?ia de c?l?tori
„Universit??ii”. Pentru a se demonstra c?, totu?i, semnalele venite din
mass-media conteaz?, duminic? situa?ia a fost remediat?, sp?rturile fiind
închise cu scânduri de lemn. V?zând c? se poate, dac? se vrea, supralicit?m:
ad?postul din strada Republicii, mai precis cel de lâng? cl?direa Universit??ii
„Petru Maior”. Acesta a r?mas f?r? peretele din spate, faptul s-a petrecut în
urm? cu multe luni bune, dar pân? acum nu a interesat asta pe nimeni dintre cei
care au în grij? ora?ul. Poate, totu?i, acum se va g?si o mân? de gospodar care
s? repare ad?postul, m?car din respect pentru cei care pl?tesc sume însemnate
la bugetul municipiului. ?i dac? tot suntem la capitolul cum se prezint?
ora?ul, semnal?m 3 spa?ii pentru vânzarea ziarelor ?i revistelor, care par
abandonate pe domeniul public. Cele 3 spa?ii sunt cele de pe strada Republicii,
lâng? gr?dini?a f?r? firm? ?i drapel , lâng? aliment?rile de la complexul „Unic”,
iar ultima e cea de lâng? ad?postul renovat din sta?ia „Universit??ii”. Toate
cele 3 spa?ii sunt abandonate de luni bune, iar spa?iul de lâng? „Unic” are ?i
geamurile f?cute zob ?i cioburile puse frumos al?turi, ?i aceasta cel pu?in din
prim?var?!

Unii, în campanie electoral?,
pretindeau, care mai de care, c? le pas ? de acest ora?. Dup? ce s-au folosit
chiar de ad?posturile men?ionate, pentru a-?i pune reclama electoral?, ?i de
pere?ii chio?curilor de ziare amintite pentru a-?i atrage aleg?torii, acum, ei
uit? ce au promis?!    

 

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X