Aug 11 2008

StudCard – doar pana la alegeri

Published by under Mass-Media and tagged:

Dovad? a interesului politic:

„ acasa.ro /studcard” title=”studcard”>StudCard ” doar pân? dup? data
alegerilor
Prin
 ziarul „Cuvântul liber” a?i fost
informa?i în mai multe rânduri despre programul „StudCard”. Departe de a acuza
organiza?ia care desf??oar? programul, care poate s? fie apolitic? sau s? se
declare apolitic? – nu ne intereseaz? – am ar?tat c? „StudCard” este îmbr??isat
cu drag de primarii PD-L ?i de consiliile locale, care au f?cut cheltuieli
serioase în bugete prin reducerile totale sau par?iale la costul abonamentelor
pentru transport local ale membrilor „StudCard”, cu reducerile pre?urilor biletelor
de intrare la institu?ii de cultur? sau de divertisment ?inute ?i din bani
publici. Programul la care s-au raliat  4
primari PD-L (situa?ia de dinainte de alegeri) în speran?a aducerii de voturi
(cei din Târgu-Mure?, Cluj-Napoca, Arad, Oradea) se dovede?te, cel pu?in la
Târgu-Mure?, cu…  schepsis. Astfel, la
Târgu-Mure?, spre deosebire de Cluj-Napoca, acolo unde „StudCard” func?ioneaz?
de 3 ani, „StudCard” a ap?rut cu câteva s?pt?mâni înainte de campania pentru „locale”,
i s-a f?cut reclam? men?ionându-se expres c? este posibil?  cu sprijinul direct al primarului Florea
(candidat la aceea vreme) ?i va dura, conform celor votate în ultima ?edin?? de
Consiliu local municipal pân? în luna noiembrie, inclusiv. De ce pân? în
noiembrie ? Probabil
pentru c? la sfâr?itul lunii se vor desf??ura alegerile ?i dup? alegeri nimeni
nu mai are interesul s? sprijine studen?imea ! Am mai spus-o, programul „StudCard”
este bun în m?sura în care particip? 
firme private (cabine medicale, cluburi, baruri, cinematografe din mall,
care doresc s? atrag? cât mai mul?i clien?i l?sând din pre?ul biletelor dar
ob?inând profit mai mare prin cre?terea num?rului de clien?i). Cât? vreme,
îns?, „StudCard” apare pu?in înainte de campanie electoral?, face cheltuial?
din bugetul  local ?i este uitat apoi de
administra?ia local? dup? alegeri nu e decât dovad? de interes pentru atragerea
voturilor unei categorii care adun? la Târgu-Mure? spre 15.000 de suflete !

Deci, neglija?i 3 ani ?i ceva ?i r?sf??a?i aproape
jum?tate de an, studen?ii r?mân f?r? reducerile la abonamentele pe autobuze ?i
maxi-taxi, dup? data alegerilor. Cine urmeaz? s? î?i piard? facilit??ile promise
în campania electoral? ? Poate
cei din înv???mânt, care abia în acest an electoral au primit tichete cadou din
bugetul local, poate microbi?tii, c?rora li s-a promis în campania PD-L echip?  ?i care ar putea, dup? terminarea
campionatului, s? r?mân? f?r? ea. Am mai avut prim?rie ?i consiliu local care
clamau c? sprijin? o echip? de fotbal în sal? pentru ca apoi s? se plictiseasc?
s? îl mai sprijine. ?i înc? ceva ! Se uit? cât ar costa aceast? echip? de
campanie electoral? într-un singur an, în divizia B. Potrivit unei declara?ii
recente a lui Claudiu Maior (nr. 2 în PD-L Mure? ?i cel preg?tit, spun gurile
rele, s? devin? …primar! ) 45 de miliarde, din care jum?tate ar da
municipalitatea. ?i ca s? termin?m cu ce s-a promis în campanie (pre)
electoral? ?i ce ar putea s? devin? altceva ?i chiar s? ne coste – libr?ria din
centru, care a fost promis? de candidatul-primar  dup? retrocedarea spa?iului celei care purta
numele Romulus Guga. Dup? ce s-au pus ochii pe diverse spa?ii, ultima informa?ie
este c? se dore?te libr?ria în pasajul de lâng? „ Mure? Mall”, mai mult aceast?
s? fie „municipal?” (adic? din bugetul nostru ?!). Dac? ar func?iona o asemenea libr?rie, aceasta ar
fi vecin? cu libr?ria din „Mure? Mall”, a celor de la Diverta. Dar ce interes
ar avea atunci cei de la „Matrix”, care de?in „Mure? Mall” ?i care au construit
?i pasajul, s? fac? concuren?? firmei care pl?te?te, probabil, bani frumo?i
pentru chirie ?

 

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X