Aug 28 2008

Fara umbrele publicitare pe terase !

Published by under Mass-Media and tagged:

Articol publicat in: Mass-media


O ini?iativ? de nota 10:

F?r? umbrele publicitare pe
terase
Nu se întâmpl? la Târgu-Mure?, ci, potrivit presei locale, citat? ?i de unele ziare centrale, se întâmpl? la Sibiu ?i Timi?oara. Conform unor articole din presa scris?, municipalitatea a decis  în cele dou? mari ora?e s? nu mai permit? umbrelele cu reclame, montate la terase. Mai mult, conform altor articole din pres?, municipalitatea din Oradea a impus un singur rând de mese pe terase, pentru a nu se îngreuna circula?ia pietonilor, iar în ora? s-au aplicat deja amenzi pentru nerespectarea prevederii un singur rând de mese. Aceste ini?iative, pe care le apreciem de nota 10,  nu au din p?cate  corespondent ?i în ora?ul cunoscut odinioar? ca „al florilor”. Se pare c? aici este mai greu de observat de c?tre unii diriguitori cum umbrelele pestri?e ?i pline de reclame deranjeaz? vizual ?i dau impresia de „târg” de ?ar? în care orice este permis. Aceste umbrele sunt date comerciantului, în unele cazuri, de distribuitorul de b?uturi r?coritoare sau de bere, pentru c?, pe terase, clien?ii fac consuma?ie însemnat?, în baza unor comenzi substan?iale. Clien?ii pl?tindu-?i consuma?ia pl?tesc, practic, ?i umbrelele, care r?mân patronilor de terase, patroni care îi atrag pe clien?i chiar cu umbrelele pe care clien?ii le-au pl?tit ! Paradoxal, ceea ce nu se vede la Târgu-Mure? este c? umbrelele amplasate pe terase cu circula?ie intens? constituie, astfel, ceva ce seam?n?  a reclam? pe domeniul public, iar cu o investi?ie minuscul? produc?torul de bere sau de b?uturi r?coritoare are, astfel, o reclam?… de vis. Solu?ia moral?, în acest caz, este fie taxarea celor care expun umbrelele publicitare la vedere, cu echivalentul pre?ului reclamei pe domeniul public, calculat la cmp, fie, în cazul în care nu se vrea s? se pl?teasc?,  interzicerea expunerii umbrelelor publicitare. Doar cu taxele încasate din parc?rile ap?rute ca ciupercile dup? ploaie („prietenii” ?tiu de ce), nu se poate face treab?, a?a c? ne a?tept?m ca taxele de afi?are pe domeniul public ?i reclama din fa?a diverselor magazine, terase ?i magazine s? stea prioritar în aten?ia prim?riei ?i Consiliului local, institu?ii cu ale?i (?i cu ale?i ai… ale?ilor, în sluba celor mul?i), care, prin mecanismele de care dispun, s? verifice legalitatea amplas?rii reclamelor ?i efectuarea pl??ilor. A?a ceva pare cam greu de aplicat pentru contribuabilul care î?i aminte?te c? în acest an a avut loc  o ?edin?? de consiliu care avea anun?at pe ordinea de zi c? Executivul – Prim?ria – propunea Legislativului – Consiliul local (adic? exact institu?iile de la care ne a?tept?m s? fac? ordine în ceea ce prive?te reclama pe domeniul public ?i cea la „?mecherie” !), nici mai mult nici mai pu?in decât  „aprobarea scutirii de plata taxelor de afi?aj, a ac?iunilor de distribuire de pliante, de flutura?i ?i alte materiale electorale , ocuparea domeniului public, precum ?i de traversare a domeniului public sau privat al municipiului Târgu-Mure? cu echipaje mobile cu ocazia ac?iunilor electorale, pe anul 2008” . ?i propunerea a avut un precedent în 2007, an, de asemenea, electoral ! Dac? institu?iile respective au dorit sau chiar au f?cut în?elegeri pentru ca partidele din care f?ceau parte ale?ii s? nu pl?teasc? pentru afi?ajul electoral – adic? au vrut s? le fie vota?i oamenii care nu sunt în stare s? pl?teasc? la 4 ani taxele locale de afi?are – poate c? m?car acum, de ru?ine, ele vor face ordine în ora? ?i vor verifica dac? se pl?te?te, cine pl?te?te ?i cât pl?te?te pentru reclama care ne sufoc?!

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X