Sep 07 2008

Propunere de titlu de film despre disparitia cinematografelor

Published by under Mass-Media and tagged:

„Am fost 6” :
Propunere de titlu de film despre dispari?ia cinematografelor târgumure?ene
„Am fost 16” era unul dintre filmele de succes ale anului 1979, care i-a reunit pe Sebastian Papaiani , iurie darie ?i pe Alexandru Repan într-o poveste a unor militari români care rezist? eroic în centru Budapestei în luptele celui de-al doilea r?zboi mondial. Am ales titlul acestui film cu trimitere la ce se întâmpl? de câ?iva ani în Târgu-Mure?, ora? în care existau 6 cinematografe , care îns? au disp?rut din varii motive, mai pu?in „Arta”, aici în rolul lui…Sebastian Papaiani ! Cinematografele „de stat”, în general, au o lips? de public, raportat la cifrele de dinainte de 1989, nu din cauza condi?iilor din s?li, a?a cum insinueaz? unii, ci în primul rând din dezinteresul unora, care, fie datorit? programului înc?rcat care nu le permite s? mearg? la cinematograf , fie datorit? existen?ei canalelor de film dedicate, se mul?umesc cu ce primesc la televizor. Am l?sat la urm? a doua categorie, a celor care iau filmele de pe internet, le copiaz? ?i le dau ?i altora, înc?lcând legea drepturilor, ?i care sunt tolera?i, în general, de institu?iile de stat, care mai pun la cale la câ?iva ani câte o opera?iune „gramofon” ?i apoi se laud? în pres? cu m?re?ele lor realiz?ri. A treia categorie vinovat? este cea a „?mecherilor” cu „gulere albe”, care au lucrat ?i care mai lucreaz? pentru a pune mâna pe spa?iile cinematografelor, pentru a falimenta cinematografele „de stat” sau pentru a crea condi?ii favorabile cinematografelor „private”. Toate acestea au f?cut ca la început de 2008, conform datelor Centrului Na?ional al Cinematografiei, RADEF RomâniaFilm s? aib? în func?iune doar 41 de cinematografe (cam dou? treimi din num?rul total de cinematografe din ?ar?), 43 de ecrane (cam un sfert din num?rul total), num?rul de spectatori pu?in peste 640.000 (cam o cincime din num?rul total) ?i încas?ri de peste 3,5 milioane RON (cam 10 la sut? din încas?rile totale ob?inute din exploatarea cinematografelor). Datele prezentate dovedesc unde s-a ajuns ast?zi cu cinematografele „de stat” ale RADEF (Regia Autonom? a Distribu?iei ?i Exploat?rii Filmelor), fa?? de 1989, an în care se puteau num?ra peste 400 de cinematografe în func?iune ! Tendin?a de sc?dere a num?rului de cinematografe a fost sim?it? ?i în Târgu-Mure?, ora? care în urm? cu 18 ani avea 6 cinematografe în func?iune. Acum, dup? anun?ul c? cinematograful „Tineretului” este retrocedat, a r?mas doar un singur cinematograf , iar în situa?ia c? nu se va g?si o solu?ie de men?inere a cinematografului în vechiul spa?iu, cu plata chiriei c?tre noul proprietar, vom r?mâne doar cu „Arta”. Conform datelor primite de la CNC, „Arta” Târgu-Mure? a avut în 2007 51.703 spectatori, ceea ce îl situa pe locul 5 în topul cinematografelor cu un ecran din ?ar?, dup? „Republica” Cluj-Napoca, Cinema „Pro” ?i Cinema „Studio” (Bucure?ti) ?i „Patria” Craiova. Cinematografele „Arta” ?i „Tineretului” au atras în acest an aten?ia unora din prim?rie ?i consiliul local, care î?i doreau nu mai mult nu mai pu?in decât …preluarea cinematografelor. Din fericire, sau din nefericire pentru el, cinematograful „Tineretului” a sc?pat de preluare ?i de ideea de a fi transformat în libr?rie („privat?”, probabil, c? de libr?rie „de stat” nu am mai auzit), dar interesul pentru preluarea „Artei” probabil c? mai exist?. Un spa?iu de aproximativ 2.000 mp ?i o sal? de 618 locuri (conform datelor CNC) pot mobiliza… exemplar for?ele pe plan local pentru a se primi, dup? modelul primului val de oferte gratuite c?tre administra?ii locale, cinematograful amintit, chiar ?i cu condi?ia men?inerii obiectului de activitate, condi?ie care se poate respecta de vremelnicii conduc?tori sau… nu. Primul val de prelu?ri de cinematografe a dovedit, îns?, c? administra?iile locale cadorisite cu cinematografe nu au vrut sau nu au putut avea grij? de viitorul institu?iilor de cultur?, institu?ii care au e?uat ca baruri, magazine, s?li de jocuri de noroc ! Pentru a nu fi acuza?i c? vedem iar??i doar „r?ul” posibil s? v? amintim c? la Târgu-Mure? sunt preg?tite dou? multiplexuri în Mall-uri (în Mure? Mall ?i în Promenada Mall, anun?uri f?cute chiar de la inaugurarea centrelor de shopping). La acestea se va ad?uga cinematograful din Tiago Mall, ultimul probabil dup? iunie 2009, toate acestea fiind posibile datorit? sprijinului aceluia?i consiliu local ?i aceleia?i prim?rii, care stabilesc pre?urile terenurilor, vând terenurile pentru construirea Mallurilor, acord? diverse autoriza?ii. A?adar, „adio” cinematografe „de stat”, „bine a?i venit” cinematografe „private” ?

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X