Sep 08 2008

Banii nu au miros… cand sunt adunati cu nesimtire

Published by under Mass-Media and tagged:

Acc(id)ente târgumure?ene:
Dubl? taxare în Cetatea Medieval?
Prezen?i la cele dou? expozi?ii CACIB care au fost organizate la sfâr?it de s?pt?mân? în Cetatea Medieval? târgumure?ean? aveam s? descoperim cum unii vizitatori ai expozi?iilor au ajuns s? fie taxa?i în fiecare dintre zile de…dou? ori. În primul rând, fiecare dintre participan?i a achitat contravaloarea biletului de intrare, o sum? echivalent? cam cu pre?ul unui bilet la cinematograf. În contul taxei, participan?ii au presupus c? au ?i posibilitatea de a folosi toaletele semnalizate clar. Surpriz? ! La grupurile sanitare respective o femeie solicita câte 10.000 de lei (1 RON) celor care doreau s? intre, bani pe care îi ?i încasa f?r? discu?ii. La întrebarea noastr?, legitim? de altfel, cum de trebuie pl?tit la grupurile sanitare când vizitatorii au achitat deja o tax? pentru intrarea la expozi?ii, persoana cu îns?rcin?ri de f?cut bani dup? re?eta lui Vespasian a dat din umeri, incapabil? s? motiveze !
Pentru cei care nu au aflat înc?, expozi?iile din Cetate s-au desf??urat în prezen?a a câteva mii de persoane. Doar proprietarii câinilor din expozi?ie au fost peste 1.000. La acest num?r s-au ad?ugat miile de iubitori de câini care au venit s? vad? cele mai reu?ite exemplare din fiecare canis?. Mai mult, în Cetate, la ordinea zilei a fost consumul de bere ?i de r?coritoare, pe o ar?it? cumplit?, astfel c? amatorii de mers la toaletele respective au fost în num?r mare. Ace?tia au avut de pl?tit „luxul” de a folosi toaletele de?i în toat? lumea civilizat? atunci când se organizeaz? un eveniment cu num?r mare de participan?i, ca de exemplu la organizarea de concerte, organizatorul instaleaz? doar toalete ecologice , la care intrarea este liber?, ?i nu accept? „concuren?a” care cere bani ! Astfel de toalete nu am v?zut în Cetate, dar e posibil s? fi fost, dar problema este c? s-a pl?tit aiurea la grupurile sanitare care, probabil, sunt concesionate. Din câte ?tim, în ora?ele care se respect?, organizatorul aduce toalete ecologice sau, cel pu?in, dac? nu poate, pl?te?te el din încas?ri o sum? pentru folosirea de c?tre participan?i a grupurilor sanitare cu tax?. ?i aten?ie, celor care par s? confunde grupurile sanitare din Cetate cu vreun WC din centru, la care merg cei în trecere. Aici oamenii s-au aflat în Cetate doar pentru a urm?ri câinii ?i ei ?i-au pl?tit din propriul buzunar pl?cerea ! De bun sim? ar fi, astfel, dac? tot vor unii s? scoat? un ban (care, vorba aceluia?i Vespasian, nu are miros) s? fie taxa?i cei care folosesc toaletele respective atunci când sunt evenimente organizate de prim?rie ?i consiliul local (de genul „Zilelor târgumure?ene”), pe principiul c? acolo intrarea e liber? ?i respectivii nu au fost nevoi?i s?-?i cumpere bilet de intrare !

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X