Sep 10 2008

s-a dat startul piscotiadei de toamna!

Published by under Mass-Media and tagged: ,

S-a dat startul „pi?cotiadei” de
toamn? !
Apropierea
datei alegerilor generale sau pur ?i simplu elanul muncitorului român,
recunoscut pentru capacit??ile sale exemplare de mobilizare, sunt dou? dintre
posibile explica?ii ale modului în care se schimb? aproape peste noapte fa?a
Târgu-Mure?ului prin asfalt?ri, mont?ri de pi?coturi ?i de borduri . Toamna a
debutat cu ?antier chiar în centrul municipiului ?i cu invita?ia tacit? ca
pietonii s? mai circule, naibii, ?i pe carosabil pân? când li se pune strat nou
sub t?lpi. Oameni ai muncii ai societ??ii norocoase au muncit în ciuda
temperaturilor de canicul? pentru a ne fi nou? bine. Ce dac? unii purtau, fapt
remarcat în special joi, tricouri ca de campanie ? ?i dac? ?tim „numele trandafirului”, ca în romanul lui
Eco, b?nuim c?  tricourile respective nu
au fost folosite pentru a face reclam? electoral? pentru un partid în vederea
ob?inerii voturilor la alegerile care vor veni acum, în toamn?, ci sunt ultimul
strig?t în ceea ce prive?te echipamentul de ?antier. Doar ?tie ?i un copil:
culoarea portocalie se preteaz? soarelui nemilos iar înscrisurile cu albastru
atrag aten?ia ?efului de echip? dac? vreun muncitor încearc? s? trag? chiulul
amestecându-se în mul?ime !

Ca
s? nu mai vad? ro?u în fa?a ochilor (motive au fost destule, ultimul fiind
culoarea trotuarului) târgumure?enilor, în general, pietonilor, în special, li
se ofer?, acum, un altfel de trotuar, înspre „Arta”, mai precis, cu acela?i
model de pi?coturi care s-au pus ?i în fa?a prim?riei. Deci, ei au ajuns egali
cu poli?i?tii comunitari care p?zesc institu?ia ?i parcarea aferent?! Pe to?i
îi suport? acela?i p?mânt ?i to?i calc? acela?i tip de pi?cot ?i îi va judeca
acela?i Dumnezeu, cum de altfel se va întîmpla ?i cu ale?ii no?tri. Efortul
nobil de preschimbare a bordurilor ?i a pi?coturilor r?mâne îns? prea pu?in
apreciat de unii dintre cei care vor ajunge s? calce pe ele, care se apuc? s?
sune pe la institu?ii de pres? întrebând, „defetist”, cine a câ?tigat
licita?iile ?i când au fost ele organizate, de ce se înlocuie?te vechiul
„covor”,  de ce s-a dat aten?ie a?a de
târziu parcului de lâng? Poli II, în care s-au montat recent exact pi?coturi
ro?ii de felul celor care sunt scoase din centru, pornind  spre cinematograf. Cum nu ?tim nici un
r?puns, m?car pân? la g?sirea vreunei ghicitoare disponibile ?i cu tarif
accesibil, îi îndrum?m pe respectivii spre institu?iile responsabile, ai c?ror
conduc?tori ?i ale?i trebuie s? munceasc? doar în slujba cet??eanului. ?tim
deja c? avem ?ara pe care o merit?m, dar mai mult? con?tiint? civic? ?i interes
pentru modul în care se cheltuie sau se adun? banul public nu stric? nim?nui.
Nici m?car celui care voteaz? o dat? la 4 ani ?i înjur? mult mai des !     

 

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X