Sep 18 2008

„Arta” de a lasa „Tineretului” pe drumuri

Published by under Mass-Media and tagged: ,

„Arta” de a l?sa „ Tineretului ” pe drumuri
Peste dou? s?pt?mâni cinefilii pot s? î?i ia adio de la „Tineretului”, cinematograf târgumure?ean care r?mâne f?r? „cas?” în urma unei retroced?ri. Num?rul cinematografelor radef scade, astfel, din nou ?i în ritmul acesta vom ajunge în câ?iva ani s? nu mai avem nici un cinematograf „de stat”. Câ?tig?torii unei asemenea situa?ii nu sunt decât cei care administreaz? cinematografele private, care vor face bani frumo?i ?i care nu vor avea concuren?? decât între ei, care poate fi îns? rezolvat? dup? exemplul stabilirii tarifelor la servicii de taxi, în dispre?ul Legii concuren?ei care interzice în?elegerile între firme !
Sc?derea num?rului de cinematografe nu e datorat? sc?derii num?rului de spectatori, ci implic?rii politicului, ca în cazul cinematografelor RADEF date de poman? prim?riilor ?i consiliilor locale, care le-au privatizat rapid, precum ?i reac?iei târzii a unora, fie ei sindicali?ti RADEF, fie cinefili. Dac? în cazul unei libr?rii târgumure?ene s-au f?cut destule valuri, în cazul cinematografului „Tineretului” e… lini?te. Se uit? c? cinematograful este o institu?ie de cultur?, ca ?i teatrul, filarmonica sau orice alt? institu?ie de gen. Mai mult, cinematograful a r?mas, probabil, singura institu?ie de cultur? din Târgu-Mure? care nu îi cost? suplimentar pe contribuabili . Vede?i ce înseamn? „autogospod?rire” la teatre, la reviste de cultur? ?i o s? v? da?i seama c? aceste institu?ii tr?iesc ?i din banii aloca?i anual pe plan local, ?i poate nu numai. Spre deosebire, cele dou? cinematografe nu v? scot un leu din buzunar, aici salariile dându-se în func?ie de performan?? ?i exclusiv din contravaloarea biletelor de intrare. Institu?iile nu sunt sub pulpana CJM sau sub cea a prim?riei, aici nu se dau bani poman? ?i nici nu se pl?tesc salariile ! A?a c? un pic de respect merit? oamenii ace?tia ?i institu?iile la care lucreaz?, care se înc?p??âneaz? s? tr?iasc? într-o lume guvernat? de subven?ii sau poman? electoral?. Nu am auzit, din p?cate, nici o reac?ie din partea unora, culmea ?i în comisii de cultur? ale camerelor Parlamentului, nici m?car în anul dublu electoral. Nici de reac?ia unor intelectuali reprezentativi pentru ora?. Moare un cinematograf ?i se asist? la agonia lui f?r? s? se întrebe unii de ce în cazul cinematografului nu s-a c?utat ?i g?sit o solu?ie ! O astfel de solu?ie poate c? ar fi fost fondul „Proprietatea”, prin care s? se ofere proprietarului ac?iuni ?i nu cl?direa, dar cine s? se mai intereseze de a?a ceva?

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X