Sep 25 2008

Taximetrie cu sens. Unic

Published by under Mass-Media and tagged:

Taximetrie cu sens (unic)
Imediat lâng? ?coala nr. 2 din Târgu-Mure?, pe o str?du?? perpendicular? pe Gheorghe Doja, „magicienii” circula?iei rutiere au scos ca din joben o sta?ie de taxi. De fapt, sta?ia este cea care se afla în fa?a ?colii ?i care a fost str?mutat? pe str?du?a cu sens unic , motiv de binemeritate înjur?turi la adresa „magicienilor” din partea ?oferilor ?i a pasagerilor, nevoi?i s? fac? un ocol ca s? ias? de pe str?du??. Culmea este c? în fa?a ?colii, ?i chiar ?i în fa?a localului „Edi”, se parcheaz? acum ma?ini personale, probabil ale clien?ilor, a?a c?, chiar nu vedem nici o noim? mutarea taximetri?tilor pe str?du?a cu sens unic, cât? vreme se parcheaz? în continuare în fa?a ?colii ! Nu era mai bine ca diriguitorii traseelor ?i parc?rilor din ora? s? se ocupe de alte subiecte ? Cum ar motivarea înfiin??rii de parc?ri cu plat? cam pe fiecare strad?, str?du?? ?i bulevard, care contravine prevederilor Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195, din 202, privind circula?ia pe drumurile publice. Ordonan?a men?ionat? a fost modificat? ?i completat? prin Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr.63/2006, publicat? în Monitorul Oficial al România, Partea I, nr.792/20.09.2006, a fost aprobat? prin Legea nr.6/2007, publicat? în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.30/17.01.2007 ?i modificat? ?i completat? prin Ordonan?a Guvernului nr.69/28.06.2007. OUG 195 specific? clar, la art 63.4, „se consider? parcare sta?ionarea vehiculelor în spa?ii special amenajate sau stabilite ?i semnalizate corespunz?tor”, iar la articolul 174 c? se interzice oprirea voluntar? a vehiculelor: d) în curbe ?i în alte locuri cu vizibilitate redus? sub 50 m; e) în locul unde este instalat indicatorul „Trecere pentru pietoni" sau pe marcajele de traversare pentru pietoni ori la mai pu?in de 25 m înainte ?i dup? acestea. Deci, dac? se interzice parcarea voluntar? prin ordonan??, dar unii trag ni?te linii pe asfalt ?i „legitimeaz?” o parcare cu plat? se cheam? c? a?a prevederea poate s? fie omis?? Domnilor poli?i?ti, poate c? ave?i ?i dumneavoastr? un cuvânt de spus în privin?a modului în care se respect? prevederile regulamentelor, mai ales c?, probabil, îi ?i pica?i la examenul pentru ob?inerea carnetului de ?ofer pe cei care nu ?tiu c? nu se parcheaz? la 25 de metri înainte ?i dup? trecerea de pietoni! ?i fiindc? e vorba de taximetri?ti ar fi cazul s? se fac? ordine în ceea ce prive?te num?rul de licen?e ?i de buline care sunt emise, care s? nu poat? fi jonglat dup? cum au unii chef, s? se respecte legea concuren?ei care interzice cartelul format pe baza tarifului unic, de 1,5 lei, la Târgu-Mure? ?i s? se verifice de c?tre ITM Mure? ce fel de taxe sunt percepute legal, ?i mai ales ilegal, taximetri?tilor! Ce zice?i, domnilor edili ?i domnilor poli?i?ti ?i reprezentan?i ai altor organelor abilitate, face?i ca taximetria s? aib? cu adev?rat…sens?

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X