Archive for ianuarie, 2009

Ian 30 2009

Lipsa de politete, marca TVR

Published by under Mass-Media

?i n acest an, Lips? de polite?e marca TVR Polite?ea reprezint? n ochii multora o calitate a persoanei care este analizat?. Pentru al?ii, polite?ea este ceva ce le ngr?de?te spiritul ?i care este ceva perimat, dep??it de vremurile actuale. La prima categorie de persoane vrem s? ne referim n cele ce urmeaz?, la categoria persoanelor [...]

No responses yet

Ian 29 2009

exorbitantul si gradele sale politice de comparatie sau cum se da din gura pentru capital

Published by under Mass-Media

Exorbitantul ?i gradele sale (politice) de compara?ie n ultimele zile au fost voci care au ridicat problema unor anumite salarii trgumure?ene, considerndu-le exorbitante. F?r? s? le contrazicem, dar ?i f?r? a le ?ine partea, facem doar o observa?ie – cei care au f?cut aprecierile respective nu erau oameni cu vreo 600 de lei salariu sau [...]

No responses yet

Ian 28 2009

dalele carnavalului

Published by under Mass-Media

Dalele carnavalului n Trgu-Mure? exist?, n unele zone , un trotuar specific, alc?tuit din pi?coturi. Nu ?tim ce firm? le face sau prin ce licita?ie s-a ajuns s? se lucreze cu aceste pi?coturi nu constituie aceasta tema notei ?i, oricum, alte institu?ii trebuie s? verifice aceste aspecte. Ceea ce ne intereseaz? este modul n [...]

No responses yet

Ian 25 2009

Afacerile cu institutii de stat -cheia marilor „succesuri”

Published by under Mass-Media

Afacerile cu institu?iile de stat cheia marilor succesuri n urm? cu cteva zile, colegii de la Adev?rul treceau n revist? ceea ce au numit contractele f?r? licita?ie ale Loteriei Romne (institu?ie condus? de un membru PC), cu trustul condus de familia pre?edintelui fondator al partidului, precum ?i sponsoriz?rile Loteriei fa?? de membri ai aceluia?i [...]

No responses yet

Ian 22 2009

Harnicia care face casa buna cu…primaria

Published by under Mass-Media

H?rnicia care face cas? bun? cu…prim?ria Dup? unii, 2009 este anul boului ntr-un zodiac (cel chinezesc). Dup? al?ii, ?i ne referim la unii trgumure?eni,  2009 este anul h?rniciei dezinvolte a unor ale?i, dac? ar fi s? ne uit?m la presa din ultimele s?pt?mni ?i la crea?iile f?c?torilor de imagine ai unor partide. Cel mai harnic [...]

No responses yet

Ian 22 2009

Parcurile se „bucura” de aceiasi „atentie” si in 2009?

Published by under Mass-Media

Parcurile se bucur? de aceia?i aten?ie ?i n 2009? Se pare c? noul an nu a adus schimb?ri n modul n care unii gospod?resc ora?ul cunoscut odinioar? ca fiind al florilor. Din nou, am v?zut, n unele parcuri , la al?ii pl?mnii de s?n?tate ai ora?ului, o lips? de preocupare, din partea cet??enilor, pentru p?strarea [...]

No responses yet

Ian 21 2009

Cu tricolor sau fara ?

Published by under Mass-Media

Cu tricolor sau f?r?? Revenim asupra unui subiect care a mai fost prezentat n paginile acestui ziar – rebranduirea de la Po?ta Romn?, institu?ie care a ajuns, pe vremea ministrului trgumure?ean Zsolt Nagy , dup? cum ne amintim, f?r? micul tricolor. La vremea respectiv? ar?tam c? marea schimbare prezentat? publicului ?i presei consta, n fapt, [...]

No responses yet

Ian 20 2009

Colectionarii austrieci – mai tari ca germanii sau cum se invart unii sa faca rost de fraieri

Published by under Mass-Media

Colec?ionarii austrieci – mai tari ca cei germani ! n ultimele s?pt?mni aveam s? constat?m dispari?ia din pres?, de pe stlpii de iluminat , de pe cutiile po?tale ?i de pe cutiile de gunoi din Trgu-Mure? a anun?urilor colec?ionarilor germani – marii amatori de ma?ini de cusut din Romnia ?i apari?ia [...]

No responses yet

Next »

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X