Mar 12 2009

Se cauta gospodar!

Published by under Mass-Media and tagged:

Se
caut? vopsea ?i un gospodar!
În
goana dup? diverse spa?ii ?i terenuri, cu scopul de a le trece în administra?ia
institu?iilor pe care le conduc, unii uit? c? înainte de a dovedi c? pot s?
administreze pe ce au pus ochii sau mâna (terenul aeroclubului, terenul
administrat de inspectoratului de jandarmi, Casa de cultur? Mihai Eminescu,
Cinema Arta, stadionul, Parcul municipal, iar lista poate continua), trebuie s?
administreze ce au deja în „ograd?”. Chiar dac? presa a sugerat de mai multe
ori c? e ru?ine ca un ora? alt?dat? cunoscut ca „al florilor” (?i sigur nu era
referire la trei trandafiri, ?i nici m?car referire la unul sau la o lalea !) s?
aib? ast?zi parcuri cu mobilier ordinar, unii s-au f?cut c? plou? sau ne-au „n??it”
un r?spuns în final cu obi?nuita suficien?? de angajat la stat, motivând
planurile m?re?e care vor transforma, din anul acesta, zona central?, care îi
împiedic? s? repare ast?zi ce e stricat de ani buni, adic? parcul din Pia?a
trandafirilor, eternul loc de organizat târguri f?r? noim? la gr?mad? ?i de pus
panouri electorale. Cu toate acestea, risc?m s? readucem subiectul parcuri în
aten?ia celor pl?ti?i s? ofere condi?ii civilizate de recreere, ar?tându-le
celor care au sarcina s? se ocupe de subiect c? ceea ce lipse?te în câteva
locuri de promenad? sau recreere e doar interesul ?i câ?iva litri de vopsea
într-un ora? care î?i permite s? deschid? mini-prim?rii în cartiere pentru a nu
se mai deplasa contribuabilul 2-4 km pân? în centru ! Privi?i, de exemplu, în
ce hal sunt b?ncile din sta?ia de la Teatrul Na?ional, roase de ploaie ?i cu
vopseaua dus?. Mai sus, în parcul de lâng? sta?ia Poli II o banc? rupt? le
arat? obrazul nu numai celor care au distrus-o, ci ?i celor care trebuiau s? îi
înlocuiasc? scândura desprins?. De altfel, aici ?i anun?ul care îi roag? pe
târgumure?eni s? aib? grij? de parc e de pe vremea lui… Pazvante, ruginit ?i
atârnând de un singur cui. ?i s? mai d?m un exemplu, cele dou? b?nci de lâng?
sta?ia de la fostul sediu al Ansamblului Mure?ul, de pe strada Republicii.
Aici, doar bunicii obosi?i cutez? s? se a?eze pe b?ncile pr?fuite ?i cu
vopseaua dus?. ?i pentru a încheia scurta prezentare, v? invit?m s? nu
lua?i loc pe b?ncile din parcul Republicii. ?i acestea sunt cu vopseaua dus? ?i
pline de inscrip?ii ?i se asorteaz?  perfect
cu co?urile de gunoi, atâtea câte mai sunt func?ionale, care au naive desene
grafitti . Ce au în comun toate locurile men?ionate ? A?i ghicit ! Sunt în
imediata apropiere a locurilor în care în var? ?i în toamn? unii ?i-au plantat
reclamele electoral? de pe care au clamat c? iubesc acest ora?. Bun, am în?eles
c? îl iubesc în campanie electoral?, dar nu se poate face ceva ca sentimentul
s? dureze mai mult ? De preferat, un mandat? ?i chiar nu se
g?sesc câ?iva litri de vopsea ?i un binevoitor care s? ?i munceasc? chiar dac? e un an, de asemenea, cu dou? ture de alegeri ?

 

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X