Mar 15 2009

Descentralizam, strans uniti in jurul partidului

Published by under Mass-Media and tagged:

st1:*{behavior:url(#ieooui) }

Descentraliz?m, strâns uni?i în jurul partidului

 
În preg?tire, alt sistem
pentru numirea directorilor de ?coli

 
Conform unui proiect de descentralizare al
Ministerului Educa?iei, directorii ?i directorii adjunc?i ai ?colilor vor fi
numi?i prin decizie a… primarului, în baza rezultatelor unui concurs. Acest
concurs ar consta în sus?inerea unei oferte manageriale cu obiective strategice
?i dintr-un interviu privind cunoa?terea legisla?iei specifice înv???mântului,
dar pân? acum criteriul ocup?rii posturilor era urm?torul – directorii erau numi?i, în urma câ?tig?rii unui concurs, de
inspectoratele ?colare (unde lucreaz?, totu?i, oameni în domeniu), pentru o
perioad? de patru ani. Deci „marele” pas al abramburitului minister este ca în
loc de profesori s? verifice calit??ile …primarul, adic? un om ales de popor,  care nu are, în 99 la sut? din cazuri,
preg?tire în domeniu ?i care, fapt dovedit  în ultimii 19 ani ?i în jude?ul nostru, nu
este întotdeauna absolvent cu 12 clase ?i cu bacalaureatul luat! Penibilul
situa?iei va fi ca astfel s? ne alegem, la Târgu-Mure?, s? zicem,
pentru c? aici primarul e ?i ?ef la partid, cu sute de directori care vor
trebui s? dovedeasc? c? iubesc… trandafirul portocaliu. Dup? implementarea de
tip acasa.ro /studcard” title=”studcard”>Studcard , în folosul ?i unei firme la care era consultant manager un membru
de partid, pentru atragerea voturilor studen?ilor în cele 4 ora?e conduse în
perioada anterioar? campaniei electorale de PDL, Cluj-Napoca, Târgu-Mure?, Arad
?i Oradea, dup? cât de repede s-a propus la Târgu-Mure? acordarea
de tichete cadou profesorilor din bugetul local, doar cu pu?in înainte de
debutul campaniei electorale, s-a dovedit c? pentru ale?i conteaz? enorm
voturile celor care lucreaz? sau înva?? în institu?iile de înv???mânt. ?i cum
cineva acolo sus (ne) „lucreaz?”, noul proiect îi va face pe unii din
înv???mânt s? încerce s? se lipeasc? de partidul care trebuie pentru a câ?tiga.
Descentraliz?m,
dar de fapt centraliz?m în jurul partidului!
Un pas înainte în înv???mânt ? Poate doar când se vor mai da trepte la liceu,
examene de admitere la facult??i ?i limitarea afacerilor cu diplome
universitare ?i doctorale! Dar asta ar însemna c? ne întoarcem la…comunism!

 

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X