Mar 22 2009

Mini-primarii…trandafirii!

Published by under Mass-Media and tagged:

st1:*{behavior:url(#ieooui) }

Mini-prim?rii… trandafirii

 
Dup? cum am ar?tat la
timpul potrivit, proiectul acasa.ro /studcard” title=”studcard”>Studcard a func?ionat, ini?ial, în acele ora?e în
care erau primari PDL care candidau în 2008 pentru un nou mandat ?i care doreau
s? pun? mâna ?i pe voturile studen?ilor, momi?i cu reduceri la abonamente pe
mijloacele auto ?i cu intrarea gratuit? la diverse manifest?ri ?i institu?ii de
recreere. Nici unul dintre ora?ele men?ionate pe site-ul oficial (Târgu-Mure?,
Cluj-Napoca,  Arad, Oradea) nefiind
conduse de reprezentan?ii altor partide, în afar? de cei cu semnul electoral cu
un singur trandafir, orice discu?ie nu î?i mai are rostul despre cât de
interesan?i sunt pentru candida?i unii care au drept de vot, iar ceea ce era de
demonstrat a fost demonstrat. Din ciclul ce culoare politic? au alte ini?iative
cu cheltuire de bani din bugetele locale v? prezent?m ast?zi mini-prim?riile
(prim?riile de cartier).  Ap?rute cu
scopul declarat de a ajuta cet??enii, pentru ca ace?tia s? nu se mai deplaseze
în centrul ora?ului (chiar dac? distan?? este într-un caz de doar 2 kilometri, caz la Târgu-Mure? !), aceste
mini-prim?rii au fost folosite la promovarea unor anumi?i candida?i, ale?i sau
chiar viitori candida?i la fotoliul de primar sau chiar ca afacere, prin
închirierea spa?iului care apar?inea membrului de partid (cel pu?in într-un
caz). La o c?utare cu Google, pentru sintagmele „mini prim?rie” ?i „prim?rie de
cartier” am g?sit mai pu?in de 4.000 de referiri pentru ?ara noastr?. Ceea ce
frapeaz? este  c? mini-prim?riile
(prim?riile de cartier) respective au ap?rut în timpul mandatelor unor
reprezentan?i ai partidelor cu trandafiri – PSD, respectiv PD (PDL). Dar s?
exemplific?m pe baza articolelor ap?rute în ?ar?. În ianuarie 2005, primarul PD
de Cluj-Napoca, Emil Boc, inaugureaz? prima mini-prim?rie în cartierul
M?n??tur, în mai 2006 pe cea din M?r??ti, iar în iunie 2008 a 5-a, cea din
Grigorescu. Cu nimic mai prejos, primarul din Târgu-Mure? a aplaudat
deschiderea a dou? mini-prim?rii; prima într-un spa?iu care apar?inea unei
firme a unui membru PDL, potrivit propriei declara?ii de avere a acestuia
(semnat? în var?), cea din Livezeni, ?i cea din cartierul 22 Decembrie 1989,
practic într-o zon? considerat? a doua ca valori de închiriere ?i de cump?rare,
dup? centrul ora?ului. La Arad,
un alt PDL-ist, Gheorghe Falc?, era creditat cu deschiderea mini-prim?riei din
cartierul Vlaicu, iar în 2005 primarul PSD de Ia?i, Gheorghe Nichita , se l?uda
c? va deschide 3 mini-prim?rii în ora?. Referiri la mini-prim?riile de cartier
apar în pres?, în 2006, cu trimitere la primarul sectorului 3, Liviu Negoi??,
PDL, iar la Vaslui
primarul PSD anun?a c? se vrea înfiin?area a 3 mini-prim?rii, la Rediu, Brodoc ?i Vii?oara,
în suburbii. ?i dac? tot am c?utat referiri la mini-prim?rii în ora?e conduse
de al?ii care nu au trandafirii la vedere, f?r? succes, îns?, iat? ?i câteva
p?reri despre mini-prim?rii, a?a cum au fost consemnate în presa local?: „Ideea înfiin??rii unor mini-prim?rii de cartier este
bun?, dar în spa?ii nu atât de mari. Este p?rerea deputatului Borbely Laszlo ,
dup? ce la Târgu-Mure?
au fost înfiin?ate dou? prim?rii de cartier. Parlamentarul spune c? nu este
normal ca din banii publici s? se achite chirii mari pentru spa?iile în care
î?i desf??oar? activitatea prim?riile de cartier” – site-ul Realitatea TV Târgu-Mure?,
2009; „Nu se impun sub nici o form? prim?riile de cartier.
Ar însemna, la un ora? destul de mic, ca suprafa??, cum este Timi?oara, s? avem al?i birocra?i. Ori numai
de birocra?i nu duce lips? Prim?ria Timi?oarei, care are sute de func?ionari. Problema
este cum sunt împ?r?i?i ace?tia. Dac? num?rul de inspectori de urbanism este
egal cu num?rul celor de la imagine ?i comunicare, atunci normal c? este un
management prost în acea institu?ie!” – prefectul de Timi?, Ovidiu Dr?g?nescu, „Opinia
Timi?oarei”, 2008. ?i acestea sunt p?rerile cele mai… cumin?i. Pentru cititorii
„hard-core”, recomand?m articolele din „Gardianul” !

 

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X