Mar 23 2009

Si in acest an, la Targu-Mures se poarta…parcarile !

Published by under Mass-Media and tagged: ,

?i în acest an, la
Târgu-Mure? se poart?… parc?rile !
Uitând, parc?, c?, timp
de 8 ani (unii chiar ?i de mai mult timp !) nu au f?cut mai nimic pentru a se
parca în acest ora?, unii recupereaz? în noul an electoral, lucrând de zor, ca
?i în 2008, pentru înfiin?area a cât mai multe parc?ri. Deci, se poate spune,
în prim?vara- vara 2009 , ca ?i în prim?vara-vara lui 2008, se poart?…parc?rile
! ?i dac? unii au terminat de împânzit ora?ul, în mai pu?in de un an, cu sute
?i mii de locuri de parcare trase în special cu pensula pe marginea
carosabilului (care este înlocuit uneori, pe str?zile cu sens unic , cu un soi
de pi?cot) realizând parc?ri cu plat? sau f?r? plat? în imediata apropiere a
trecerilor de pietoni, a sta?iilor de autobuz , în apropiere de ?coli, gr?dini?e
?i chiar în imediata apropiere a benzin?riilor, s-au mai gândit respectivii c?
ar fi frumos  s? lucreze mai departe. ?i
astfel apar pe ordinea de zi a ?edin?elor de consiliu local (dovad? –  ?i ?edin?a din 26 martie) puncte de genul „proiect
de hot?râre privind organizarea licita?iei în vederea concesion?rii lucr?rilor
publice pentru obiectivele investi?ionale parcare suprateran? în strada Horea
?i în strada Sârguin?ei”. Coroborat cu alt punct de pe ordinea de zi – 17,
privind modificarea  art. 15 din anexa la
HCLM 74, din 26 februarie 2009, referitor la aprobarea Regulamentului de
exploatare în regim de autotaxare a parc?rilor din zonele de sta?ionare cu
plat? pe domeniul public al Târgu-Mure?ului, cu articolul 30, care cuprinde
„proiectul de hot?râre privind obliga?ia de întocmire PUD pentru amenajarea de
locuri de parcare  pe teritoriul
municipiului Târgu-Mure?” ?i cu n?zuin?ele unora, care viseaz? lucr?ri de
amenajare de parc?ri subterane  prin care
s? se închid? pe multe zeci de luni Centrul (aduce?i-v? aminte ce dezastru înseamn?
închisul pe timp de doar 5 zile, a Centrului, de „Zilele târgumure?ene” !) ve?i
vedea ce îi doare ast?zi pe unii edili, (nederanja?i de modul în care se
parcheaz? ?i de lipsa locurilor de parcare timp de mul?i ani), ?i care încearc?
s? adune cât mai mul?i bani la buget de pe urma parc?rii contribuabililor.  ?i poate c? pe viitor contribuabilului îi vor
fi oferite mai multe informa?ii, din timp, despre strategiile care îl privesc ,
c? nu se va merge cu hei-rupul din an electoral ?i c? nu vom mai primi
informa?ii „utile” de genul celei cuprinse în convocatorul pentru 26 martie,
publicat în pres?, care anun?? la punctul 29 a ordinii de zi „proiect de
hot?râre privind instituirea unor m?suri referitoare la o strad?
din municipiul Târgu-Mure?”. Care sunt m?surile ?i care este strada despre care
se face men?iunea, probabil vom afla doar în plin? ?edin?? de consiliu! 

 

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X