Mar 29 2009

Parc-parcare sau parcare-parc?

Published by under Mass-Media and tagged:

Parc-parcare sau parcare-parc ? În centrul Târgu-Mure?ului avem un parc cu care, cândva, ora?ul se mândrea, era prezent pe multe dintre ilustrate ?i în care cet??enii respirau un pic de aer curat ?i se odihneau. Teoretic, o fac ?i acum, pentru c? practic, datorit? ideilor n?stru?nice ale unora dintre cei care v? conduc ?i care sunt pl?ti?i s? lucreze în interesul dumneavoastr?, e mai greu. Pe considerentul c? zona e cuprins? într-un plan de reamenajare , unii nu au schimbat nici m?car b?ncile, care sunt toate scufundate în asfalt, rupte, murdare ?i cu vopseaua dus?. Acela?i plan de reamenajare nu îi împiedic?, îns?, pe unii edili, de vreo 8 ani, s? dea autoriza?ii la tot felul de firme, care, de „Zilele târgumure?ene”, ?i nu numai, vin s? împânzeasc? zona asfaltat? ?i spa?iul verde cu tot felul de ma?ini de vânzare, cu betoniere ?i cu alte „minuni” tehnologice de vânzare. Chiar dac? zona este într-un fel de proiect de reamenajare, probabil cel ?i cu parcarea subteran? (dup? ce unii au n?p?dit ora?ul în câteva luni cu parc?rile lor de suprafa??, cu tax?, neagreate timp de dou? mandate), asta nu îi împiedic? pe unii s? dea autoriza?ii la diver?i întreprinz?tori, pentru ca respectivii comercian?i s?-?i vând? florile, m?r?i?oarele, vinul cald ?i cadourile de Cr?ciun, s? î?i pun? baloanele publicitare sau, în cazul unor partide, s? se strâng? semn?turi. Adunând toate acestea, avem în parc orice ?i mai nimic din destina?ia ini?ial? a parcului. ?i situa?ia este la fel de ani buni ! Parcul este folosit cu spor pân? ?i în campanii electorale , în care unii î?i pun pozele ?i transmit propagand? prin fiecare panou de afi?aj disponibil, dovedindu-se astfel s? parcul este v?zut doar bun pentru scos bani din chirii ?i pentru publicitate electoral?. Recent, în „sistem” a ajuns pân? ?i poli?ia ! Vineri, în centrul parcului, erau parcate dou? ma?ini, probabil pentru a se ar?ta c? poli?ia de proximitate, care avea o ac?iune de imagine, este chiar în… proximitatea cet??eanului ! Ce mai urmeaz?? S? închirieze cei de la Aeroport o suprafa?? din parc pentru ateriz?ri de urgen??? L?sând gluma amar? la o parte, ne dorim ca unii dintre ale?i s? revin? la sentimente mai bune pentru târgumure?eni ?i s? redea destina?ia ini?ial? a parcului. ?i ne mai a?tept?m ca pentru diverse târguri, târgule?e ?i afaceri ale unor firme apropiate sau nu s? se g?seasc? un loc special de desf??urare, la fel ?i pentru expunerea de propagand? electoral?. Doar a?a ale?ii no?tri ?i ale?ii ale?ilor no?tri pot dovedi c? î?i merit? votul de încredere ?i c? îi respect? pe cei la care stau cu mâinile întinse, o dat? la 4 ani !

 

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X