Aug 24 2009

Cu tricolor, fără tricolor…

Published by under Mass-Media and tagged: ,

Cu tricolor, f?r? tricolor…
Ne-am obi?nuit,  în  cei
aproape 20 de ani ani trecu?i de la Revolu?ie, s? nu se mai dea aten?ie unuia
dintre însemnele na?ionale. Este vorba de tricolor,  în forma sa de drapel arborat la institu?ii
?i la locuin?e, dar o lips? de interes exist? ?i pentru forma stilizat? a
drapelului na?ional, pe însemnele unor institu?ii publice. Dac? TVR, Societatea
român? de radiodifuziune ?i alte institu?ii fac „ alergie ”, oficial,  la ro?u-galben ?i albastru afi?ate simultan
în sigl?, ele „rebranduindu-se”, nu acela?i lucru se poate spune despre cele
trei culori la siglele ?i firmele Po?tei Române, care ba apar, ba nu apar.
Astfel, dac? lu?m exemplu  târgumure?ean,
pe firmele (bilingve) ale Oficiului po?tal Târgu-Mure? 1 ?i ale Oficiului
jude?ean de po?t? Mure? nu apare micul însemn tricolor. Pe care îl g?sim, îns?,
pe ma?ini, la intrarea în institu?ii, pe cutiile po?tale, ba pân? ?i pe site-ul
oficial (acolo unde sunte?i ?i… tutui?i, cu dispre?ul cu care ne-au obi?nuit
diver?i c???ra?i politic la institu?ii de stat, care uit? s? le acorde
respectul cuvenit „fraierilor” care pl?tesc pentru servicii ?i le mai ?i pl?tesc angaja?ilor doar pe criteriu politic
salariile babane). Deci, tricolor exist? ?i nu prea, ceea ce nu se întâmpla, s?
zicem, când Eugen Cri?an, director coordonator, era viceprimar PN?CD-ist (deci
era cu „ochiul”, ca ?i Dorin Florea, Doru Opri?can, Mihai Poru?iu ?i al?i…
PDL-i?ti de ast?zi ). O tempora, o mores !

 

 
 

…3, Doamne, ?i toate trei

 

Lipsa de numitor comun, consecin?? a
perind?rii la conducerea ministerului a tot felul de in?i din partide diferite,
face ca ast?zi s? avem diferen?e nu doar în modul în care se expune simbolul
tricolorului la Po?ta Român?, ci ?i la alt? institu?ie – Poli?ia Român?.   Chiar recent, ne-a s?rit în ochi aceasta,
dup? ce, pe o strad? din Târgu-Mure?, un ?ofer a avut niscai vorbe de adresat
unor poli?i?ti, iar pentru aplanarea conflictului au sosit mai mul?i colegi ai
acestora. La marginea trotuarului au fost parcate, astfel, 3 ma?ini, fiecare cu
„Poli?ia” scris mare pe capota din fa??. Pe laterale, îns?, mesajele difer?.
Astfel dac? una avea inscrip?ionat pe lateral „Poli?ia rutier?”, alta avea doar
„Poli?ia”, iar cea de-a treia un mesaj: „Poli?ia – Siguran?? ?i încredere”.
Cele 3 ma?ini aveau ?i 3 dungi tricolore pe laterale, dar ?i acestea difereau,
ele mergând pân? la portiera din fa??, din spate, sau erau doar limitate la
portiera din spate. Câte bordeie, atâtea obiceiuri, spune românul, dar nu ar fi
cazul s? se standardizeze în sfâr?it cum trebuie s?
arate ?i ce s? con?in? înscrisurile de pe o ma?in? de Poli?ie ca în alte ??ri
care sunt apreciate ca fiind civilizate?

 

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X