Aug 25 2009

Românii descoperă şi în acest an sindicalismul electoral

Published by under Mass-Media and tagged:

Românii descoper? ?i în acest an sindicalismul
electoral

Dup?
cum ne-am obi?nuit, unii sindicali?ti se trezesc în an electoral s? for?eze
nota ?i s? cear? ale?ilor (?i implicit buzunarelor tuturor contribuabililor)
ceea ce nu au fost în stare s? ob?in? în anii neelectorali, ca de exemplu tichete
cadou. La Târgu-Mure? (ora? în care am descoperit ?i tichetele cadou nominale,
pe care scrie Prim?rie, destinate cump?r?rii de… bijuterii sau ochelari de la
soare de la Mure? Mall, mall care se afla în urm? cu ceva timp în centrul unor
acuza?ii privind valoarea real? a terenului ?i în aten?ia tuturor, prin reclama
electoral? expus?, a unora care au drept decizional pentru autoriza?ii ?i
terenul respectiv !) sau aiurea, ne-am obi?nuit s? vedem cum se dau (la cerere
sau din mila „M?riei Sale”, pentru a-i atrage pe sindicali?ti) tichete cadou
celor din înv???mânt, bineîn?eles doar în anii cu miz? electoral? ?i prin
intermediul candidatului de la prim?rie care mai vrea un mandat. Acesta ar fi
sindicalismul local de campanie electoral?. Pe plan central, sindicali?tii, nu
doar cei din înv???mânt, ci mai to?i angaja?ii de la stat care au aderat la o
structur? sindical?, î?i amintesc, inevitabil, în anii electorali, c? mai vor
m?riri, sporuri , ore de lucru, s? li se pl?teasc? diverse  ?i trec ?i la amenin??ri. Ne-am obi?nuit s?
auzim c? poli?i?tii amenin?? c? nu vor participa la buna desf??urare a
alegerilor, c? profesorii nu au chef s? mearg? la  examenul de bacalaureat dac? nu primesc bani
?i a?a mai departe. To?i ace?ti angaja?i la stat, deci pe banii no?tri, uit?, îns?,
c? pentru ale?i doar voturile pe care le bag? sindicali?tii în urn? conteaz? ?i
c? celor „de sus” nu le pas?, nici negru sub unghie sau negru la…Casa alb?, de
ei ! Într-o ?ar? normal?, sindicatele sunt puternice ?i se lupt? în fiecare zi
pentru cei pe care îi reprezint?. Nu am auzit, din p?cate, ca acestea s?
accepte pomeni electorale care s? repare dezinteresul de ani al celor care conduc.
  Într-o ?ar? normal?, sindicalistul ar
trebui s? se gândeasc? serios dac? nu este folosit de „politicieni” prin pomana
pe care o accept? ?i cu care, probabil, nu se va mai întâlni în anii
neelectorali. Sincer, am vrea s? îi vedem pe poli?i?ti, pe profesori ?i alte
categorii profesionale militând ?i pentru meseria lor, nu numai pentru
buzunare. De pild?, profesorii s? cear? examene de admitere la facult??i, pentru
a nu mai intra orice nulitate care î?i va cump?ra diploma, s? cear? examene de
treapt?, care s? îi oblige pe elevi s? înve?e cu miz? ?i în cursul anilor de
?coal?, s? cear? dotare la ?colile care stau s? le cad? în cap sau s? se
construiasc? gr?dini?e pentru ca p?rin?ii s? nu se  mai lupte pentru un am?rât de loc în
institu?ie. Poli?i?tii, de pild?, ar putea s? cear? în strad? nu doar pentru
buzunarele proprii, ci ?i pentru respectarea demnit??ii uniformei pe care o
poart?, s? cear? legi adev?rate, care s? nu protejeze infractorul, benzin? ?i
motorin? pentru patrul?ri, iar func?ionarii sau cei din s?n?tate ar putea s?
cear? nu doar sporuri, ci condi?ii mai bune de lucru !  Marea majoritate a celor care lucreaz? la
„stat” ar trebui s? nu uite c? fa?? de foarte mul?i care lucreaz? la privat au
un avantaj. Se nume?te sindicat ?i le permite s? lupte legal pentru drepturile
lor ?i pentru respectarea condi?iei lor de angajat . S? îl pui pe ?eful de
sindicat la munc? doar în anii electorali este ceva contraproductiv. Da?i-le de
lucru în  fiecare zi ! Poate a?a unii mai
sl?besc, dup? traiul cel bun, ?i vor câ?tiga ?i respectul celorlalte categorii
sociale sau profesionale ale României. O Românie, din p?cate, caracterizat?
negativ de sindicate adormite în afara anilor electorali, de angaja?i la stat
care î?i fac afacerile cu bani publici pe firme proprii ?i pe firmele
prietenilor ?i membrilor de partid, de nepotism feroce, cu mam?, tat?, frate,
na?? aduse în institu?iile pe bani publici în care intr? suficien?i oameni f?r?
concursuri ?i f?r? calific?rile normale, dar cu grade de rudenie , carnete de
partid sau asocia?i în ale ?mecheriilor, o Românie în care cei care muncesc la
privat nu primesc poman? electoral?, de?i, 
prin PIB-ul realizat, chiar ei dau o pâine de multe ori mult prea alb?
celor din administra?ie ?i  altor
angaja?i la stat. ?i, în plus, mai ?in ?i vreo 6 milioane de pensionari! Halal
?ar?, halal conduc?tori!

 

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X