Aug 26 2009

TVR sau hai să ne tragem de şireturi cu „poporul”

Published by under Mass-Media and tagged: ,

st1:*{behavior:url(#ieooui) }

TVR sau hai s? ne tragem de ?ireturi cu „poporul”
 

„Alege ce vezi la TVR !”, „ TVR Cultural , starea
ta de bine !”, „Urm?re?te meciuri de senza?ie, numai pe TVR 2 !“,  „Preg?te?te-te pentru o lupt? de senza?ie !”, „Vedete
ale muzicii cânt? pentru tine !” Vi se par cunoscute aceste expresii ? Sunt
doar mostre din ceea ce promoveaz?
TVR-urile în anul de gra?ie 2009, în dispre?ul suprem fa?? de cei care îi
pl?tesc pe angaja?ii TVR. Dup? ce, zeci de ani, TVR-ul „comunist” nu ?i-a
permis s?-?i tutuiasc? telespectatorii, adic? clien?ii care au cump?rat
serviciul respectiv,  Revolu?ia le-a
deschis „ochii” prestatorilor de serviciu, care s-au „prins”, încet-încet, c?
nu mai e musai s? î?i respec?i abona?ii, mai ales în condi?iile în care copiezi
televiziunile comerciale (cele care nu sunt, îns?, pe banii publici) ?i de aici
?i lipsa de respect. În urm? cu vreo doi ani, la observa?ia adres?rii f?r? pic
de respect, f?cut? inclusiv la CNA,
cei de la TVR,
prin semn?tura Cristinei
Constantinescu, director de comunicare ?i rela?ii interna?ionale ne r?spundeau
cu senin?tate: „Faptul c? prezentatorii sau moderatorii emisiunilor transmise
de posturile noastre se exprim? la persoana a II-a, singular, în discu?iile cu
telespectatorii nu este neap?rat o „lips? de respect” fa?? de ace?tia ?i nici o
dovad? a necunoa?terii „bunelor maniere”, a?a cum sus?ine?i dumneavoastr?.
Aceast? form? de exprimare provine mai degrab? din dorin?a de a fi cât mai
apropia?i, mai calzi fa?? de telespectatorii no?tri, iar în cazul promo-urilor
de a-i implica cât mai mult în mesajul transmis. De asemenea, cu siguran??
exist? cazuri în care moderatorii no?tri se exprim? ?i la persoana a II–a
plural, mai ales dac? vârsta telespectatorilor este mult mai mare decât cea a
prezentatorilor”. A?adar dup? spusele angajatului dumneavoastr?, cei care îi
pl?ti?i salariul, probabil nu unul de 700 de lei, mesajul era în func?ie
de…vârsta celor care privesc ! ?i nu presupunea respect fa?? de cel care îi
pl?te?te salariul individului respectiv ! Ce 6 ani de acasa (7, pentru unii
n?scu?i mai spre în toamn?), cât? vreme se decide c? angajatul de la stat poate
s? se adreseze abonatului cum are chef, ca s? fie „mai apropiat, mai cald” ! La
vreo doi ani de la primirea comunicatului am ajuns s? constat?m c? adresarea la
persoana a II – singular a devenit  „lege”
la TVR. Epigoni
ai posturilor comerciale, cei de la
TVR au ajuns s? aib? toate promo-urile, fie pe TVR 1,2,3,
Cultural, ?i nu numai, cu tutuire, în condi?iile în care cam 40 la sut? din
banii necesari func?ion?rii vin direct din abonamentele noastre, vreo 20 la
sut? din diverse subven?ii din bani publici ?i vreo 40 la sut? din reclam? !  Se mai 
poate vorbi, astfel, c? angajatul TVR trebuie s? fie mai apropiat, mai
cald, adic? familiar cu cel care îi pl?te?te salariul? ?i pentru a nu se crede c? tutuirea pe bani publici e valabil? la TVR doar, amintim ?i alte
campanii, ale Jandarmeriei Române, ale ministerului lui Nu?i Udrea-Coco? sau
chiar ale Prim?riei Târgu-Mure? – cea cu anti-cer?etoria. Respectul fa?? de cel
care îi pl?te?te nu mai e ast?zi valabil pentru unii c? a?a e „moda” sau mai
degrab? contribuabilii (abona?ii unor servicii publice ) au sc?pat „h??urile” ?i
orice am?rât de angajat sau func?ionar poate face ce vrea cu „prostimea”?

P.S. Dac? TVR-urile ar fi institu?ii care mai aduc ?i bani din activitate mai c?
i-am ierta pentru…nesim?ire. Cifrele care au ap?rut în pres? dau, îns?,
pierderi de peste 10 milioane de euro în contul acestui an !  În aceste condi?ii, de politic? financiar?
p?guboas?, m?car respect pentru abonat s? 
fie, dac? nu performan??  ! Vrem,
deci, m?car, performan??, nu ceva de genul investi?ii aiuristice, extinderi de
posturi teritoriale (pe criterii care nu ?in nici m?car de protocol de partide
PSD-UDMR – târgumure?enii îl cunosc !), salarii imense pentru unii ?efi,
nepotism f?r? ru?ine ?i copierea stilului de televiziune comercial?. „E puor si
muove”, zicea Galilei. „?i totu?i, poate, se mi?c? ceva ?i la TVR”, spunem noi !

 

 

 

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X