Aug 31 2009

ASA, 45 de ani de la înfiinţare, dar cui îi mai pasă? Avem…FCM !

Published by under Mass-Media and tagged:

ASA, 45 de ani de la înfiin?are, dar cui îi mai pas?? Avem…FCM!
În urm? cu 45 de ani, mai precis în 11 august 1964, la
Târgu-Mure? ap?rea clubul  ASA (Asocia?ia
Sportiv? a Armatei). Clubul men?ionat a avut de-a lungul anilor mai multe
sec?ii – box, haltere, judo, dar pentru majoritatea târgumure?enilor de impact
emo?ional a fost activitatea sec?iei de fotbal. Echipa fanion a fotbalului
târgumure?ean a ob?inut un loc 2 în campionat ?i dreptul de a participa în cupe
europene, de 3 ori, mai precis în cupa UEFA, din care a fost eliminat?, pe
rând, de Dinamo Dresda, Dinamo Zagreb ?i AEK Atena . În plus, echipa de suflet a
târgumure?enilor s-a bucurat de juc?tori precum Laci Boloni, cel care a ajuns
la echipa na?ional? ?i apoi chiar antrenor al ei, precum ?i antrenor de echipe
de club din str?in?tate. Aceast? echip? de aur a r?mas, din p?cate, doar în
amintirea microbi?tilor, pentru c?, dup? Revolu?ie, a început declinul
fotbalului târgumure?ean, a bazelor sportive, de care ?i-au b?tut joc to?i cei
care au condus sau cei c?rora le-au f?cut cu ochiul, cei pu?i pe afaceri
imobiliare, baze  pe care le-au vizat ?i
amatorii de prelu?ri la municipalitate. Pentru compara?ie, avem ast?zi o echipa
faniona Târgu-Mure?ului (FC Municipal) care nu are nici m?car culorile
ora?ului, ci culori de partid, o echip? adus? în ultimele zile de campanie
electoral?, când unii se d?deau de ceasul mor?ii c? î?i bag? contracandidatul
coada ?i r?mân f?r? echipa care aducea ?i ea niscai voturi. Cu un manager tot
de partid, echipa adus? prin bun?voin?a primarului PDL de Sânicolau Mare s-a
luptat pentru promovare. O ?tire recent?, postat? pe site-ul liga2.ro „sun?”
astfel:  „Regulamentul de licen?iere
spune c? un club trebuie s? fie afiliat la FRF de cel pu?in trei ani pentru a
juca în Liga I. Or, FCM s-a afiliat la FRF abia în 2008, când a cump?rat locul
Unirii Sânnicolau Mare în liga secund?” „Mure?ul nu poate juca în Liga I. Pân?
în 2011 nu au cum s? primeasc? licen?a”, a fost verdictul directorului Comisiei
de licen?iere din cadrul FRF, Viorel Duru ”. Site-ul amintit d? ?i opinia  

 lui Tatar Bela, pre?edintele CA: „Comisia de licen?iere interpreteaz?
gre?it regulamentul. Noi suntem continuatorii celor de la Unirea Sânnicolau Mare.
Practic, Certificatul de identitate sportiv? r?mâne acela?i. E ca ?i cum ai
schimba din FCM în FCA”, spune Tatar Bela, pre?edintele CA la FCM Târgu Mure?.
„Ei au preluat doar numele, nu ?i patrimoniul clubului, deci nu sunt
continuatori”, a venit r?spunsul lui Viorel Duru, citat de acela?i site. Ce s?
mai în?eleag? microbistul? C? avem o echip?  pe bani publici care va lupta degeaba sau c?
va putea s? î?i vând? locul, neputând s? promoveze sau c? regulamentele se pot
interpreta, ca orice lege din România, în mod diferit, în func?ie de client? ?i
dincolo de probleme de interpretare, cum r?mâne cu ideea care
st? la baza oric?rui sport, aceea ca s? înving? cel mai bun ?i c? merit? s?
lupte în divizie echipa care munce?te pentru aceasta ?i nu echipele înfiin?ate
în an electoral ?i pe banii publici. Prilej de reflec?ie pentru microbi?ti ?i
pentru cei care beneficiaz? de imagine ?i de voturile aduse prin interesul
alesului pentru „sportul rege” ! 

 

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X