Sep 14 2009

Târgul tuturor târgurilor

Published by under Mass-Media and tagged: ,

Articol publicat in: Administratie, Mass-media


„Targul” tuturor târgurilor
În ultimii ani, Târgu-Mure?ul a ajuns „târgul” tuturor… târgurilor. Încuraja?i de numele pe care îl poart? municipiul, unii l-au luat mot -a-mot ?i au considerat c? este normal s? organizeze oriunde târguri, târgule?e, expozi?ii ?i alte evenimente pe bani sau care ar trebui s? fie pe bani. În cele ce urmeaz? o trecere în revist? a acelor târguri, târgule?e, târgu?oare care s-au desf??urat nu demult în spa?ii care nu au destina?ia anume de loc de vândut ?i cump?rat, pentru a v? ar?ta c? românul e inventiv, încerc? s? vând? orice ?i mai ales în oriunde, mai ales când prime?te acordul institu?iei bugetare sau de administra?ie local?. ?i astfel ne-am trezit, recent, cu târg de îmbr?c?minte la Arta (avizat de RADEF ) ?i cu târg la o sal? de sport a unei ?coli târgumure?ene (profitându-se de vacan?a copiilor). Tot anul acesta am avut târguri dintre cele mai pu?in în comun cu institu?ia care  g?zduia – la Teatrul Na?ional (ca s? amintim doar târgul de nun?i),  târguri la fosta Cas? a tineretului, fost? ?i Casa de cultur? a ?tiin?ei ?i tehnicii Mihai Eminescu (institu?ie desfiin?at? ?i înlocuit? cu Serviciu de activit??i culturale, de prest?ri servicii hoteliere, alimenta?ie public?  ?i alte activit??i în cadrul Serviciului public de utilit??i municipale), expozi?ie
romantic? pe domeniul public în centrul ora?ului, blocat special pentru acestea, expozi?ii în parc pentru vândut …lactate,  m?r?i?oare sau alte m?run?i?uri, precum  ?i târguri în parcul central cu sprijin al
administra?iei locale, dar lista poate continua. ?i am ales doar evenimentele care nu „pu?cau” în nici un fel cu destina?ia cl?dirii institu?iei bugetare sau cu destina?ia spa?iului public ! În?elegem pân? la un punct disperarea unora de a aduna bani pentru institu?ii publice, fie ?i prin… intermediarii cunoscu?i, dar un ora? care se pretinde civilizat trebuie s? aib? un spa?iu cu destina?ie anume pentru expozi?ii.  ?i o transparen?? în a se anun?a cât se câ?tig? de pe urma târgurilor, cu titlu de chirii ! Nu de alta, dar unii uit? c? institu?iile respective ?i spa?iile publice nu le apar?in unora, ci ele sunt doar administrate ?i aceasta înseamn? c? cineva trebuie s? ?tie banii ie?i?i sau intra?i pe institu?ie, chiar dac? e vorba de expozi?ii ale unor… apropia?i.

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X