Sep 19 2009

Bănci vitrege şi bănci de suflet

Published by under Mass-Media and tagged: ,

B?nci vitrege ?i b?nci de suflet
Ca în pove?tile clasice,
unde avem copii vitregi ?i de suflet, în Târgu-Mure? avem b?nci vitrege ?i
b?nci de suflet. ?i pentru c? trebuie s? fie ?i o „ma?ter?”, aceasta este
asigurat? de „alian?a” prim?rie – consiliul local, care nu este în stare nici
m?car o dat? la „n” mandate s? fac? s? dispar? urâ?enia de pe obrazul ora?ului
prin netolerarea unor b?nci cu aspect de exponat antic, de muzeu modernist
( foto 1). ?i ca s? în?eleag? ?i cei cu (re) ac?iune dar f?r? …ac?iuni (sic),
problema este la b?ncile stradale din fa?a cl?dirii care ad?postea Ansamblul
Mure?ul, la banca din sta?ia din fa?a Teatrului, la b?ncile din Parcul Trandafirilor,
la b?ncile din parcul de pe strada Republicii, ca s? enumer?m doar pe cele
„clasice”, „locurile de odihnit popoul” fiind pline de a?chii, cu vopseaua
dus?, scufundate în ciment ?i a?a mai departe, dar, în campanie electoral?,
înconjurate de reclame ale celor care nu fac nimic pentru schimbarea situa?iei
! Acestea ar fi b?ncile vitrege. Ca s? vede?i c? avem ?i b?nci de „suflet”,
acestea sunt noi, realizate de Aug Spa (din
Italia! foto 2), aduse nu ?tim cum, în baza c?rei licita?ii sau achizi?ii
publice ?i la ce pre?, b?nci care sunt vizibile la unele gr?dini?e, al?turi de
parcuri de joac? tot Aug Spa, s? vede?i diferen?a între b?ncile… „vitrege” ?i
b?ncile de „suflet”. Care va s? zic?, o minte de gospodar ?i o g?leat? de
vopsea nu se (mai) g?sesc în ora?ul care are preten?ii la telegondole, centuri,
echipe de fotbal, mini-prim?rii ?i alte asemenea investi?ii costisitoare  sau trebuie s? a?tept?m ca b?ncile noi s? soseasc? via…
Volano?

 

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X