Sep 20 2009

Sfaturi de criză financiară pentru aleşii „poporului”

Sfaturi
de criza financiar? pentru ale?ii „poporului”
Pentru cei care ocup? func?ii politice ?i
administrative, totodat?, în Aiud, Bucure?ti, Târgu-Mure?, oriunde altundeva în
?ar?, în cele ce urmeaz? un scurt îndrumar de… criz? financiar?. Cum
contribuabilul a fost deja avertizat c? avem un an de criz?, în care trebuie s?
mai strâng? cureaua, acesta ar putea în?elege, criz? fiind, c? ?i omul pus politic
(prin vot) sau alesul alesului politic se confrunt? cu criza. Astfel,
contribuabilul nu poate s? fie sup?rat (nu-i a?a ?)
dac? unii din executiv vor propune consiliului local un proiect de hot?râre privind
scutirea de la percepere de taxe de afi?aj electoral ?i de folosire a altor
mijloace de propagand?, ca în anii trecu?i. Cum consilierii sunt tot oameni politici,
ace?tia vor vota cu…3 mâini deodat? ca partidele din care fac parte s? nu
pl?teasc? vreun leu la buget, dar contribuabilii trebuie s? îi în?eleag? având
în vedere…importan?a muncii ale?ilor, sacrificiul lor pentru popor, ei
l?sându-?i meseriile ?i intrând prin administra?ii, consilii, ?efii, unii cu
rude cu tot! De asemenea, dac? sunt oameni din partid care au func?ii de
manager sau au fost manageri, func?ia actual? nepermi?ându-le s? o mai fac?, ar
fi absurd s? le ceri acestora ca pe mijloacele de transport ale societ??ii
conduse sau asociate s? nu î?i fac? reclam? la partidele proprii ! Sau dac? ai
în administra?ie pie?ele, nu ar fi p?cat s? nu fie l?sat partidu? s? î?i fac?
acolo reclam??
Motivul? Ce e altceva votul, decât o „marf?” pe care o dai la troc celui care
î?i laud?, ca în… pia??, mai frumos, propria „marf?”?  Sau ce problem? ar fi reclama
în apropiere de ?coli sau pe magazine la care angaja?ii ale?ilor au tichete cadou pentru reduceri, fie ?i pentru ochelari de soare ? S-a mai f?cut aceasta ?i contribuabilul a
t?cut chitic, de ce ar face scandal în an de criz?, atunci când poporul trebuie
s? fie strâns unit în jurul str?luci?ilor conduc?torilor la
care trebuie s? se uite unii cu ochelari de soare? De asemenea, fiind în acela?i oal? a crizei, cine s-ar sesiza de reclam?
electoral? dedicat? la firmele c?rora
beneficiarii reclamei dau autoriza?iile? E doar criz?, nu sunt bani  ?i.. „ciocul mic !”, ca s? în?eleag? ?i
pupezele care duc grija… gugu?tiucilor ! ?i dac? ne uit?m  la unii în uniforme, pl?ti?i din bani publici, nu ar
fi p?cat s? nu îi „dojanim” (nu dojenim !) c? monteaz? niscai panouri
electorale sau dac? unii func?ion?rei
vor încurca semn?turile – ?ef de partid, în loc de… ?ef de institu?ie, pe
comunicatele lor de pres? ?i pe facturi decontate pe bani publici. E an electoral  ?i
e criz?, haide?i s? îi ajut?m pe cei care vor s? ne conduc? !  Doar ei mereu se „sacrific?” pentru popor !

 

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X