Oct 13 2009

De la 1.0, înapoi la 1.0!

Published by under Mass-Media and tagged:

Articol publicat in: Mass-media


De la 1.0, înapoi la 1.0 !
În urm? cu mai bine de dou? decenii, în 1976, la Jocurile olimpice de var?
de la Montreal, o sportiv? din România ob?inea prima not? de 10 din istoria gimnasticii olimpice. Parc? nevenindu-?i s? -?i „cread?” ledurilor, tabela electronic? a s?lii a indicat ca not? 1.0, scena r?mânând antologic? în istoria televiziunii ?i în memoria iubitorilor sportului. La 33 de ani distan??, o parte important? a presei din România, dar ?i voci ale suporterilor echipei na?ionale de fotbal,  solicit? retragerea tricoului cu num?rul 10, imediat dup? meciul cel mai ru?inos din ultimii 40 de ani, considerând c? urma?ii lui Hagi, ultimul mare fotbalist care a purtat acest tricou, nu se ridic? la nivelul înainta?ului lor. Votul de blam s-a îndreptat în primul rând c?tre Adrian Mutu, cel care, împreun? cu alt purt?tor de tricou cu num?rul 10 la Na?ional?,  Adrian Cristea , î?i preg?teau jocul în… bar, cu fetele, la ora 3 diminea?a, cu pu?in timp înainte de meciul cu Serbia, pentru ca la meciul de sâmb?t? ei s? fie… praf (termen familiar cel pu?in unuia dintre ei !). ?i pentru c?, oricum, meciul urm?tor nu mai conta, Mutu ?i chivu s-au învârtit de cartona?e (gurile rele dând ca sigur? inten?ia lor de a ob?ine suspend?ri  ?i câteva zile libere în mijlocul familiei) pentru a demonstra ceea ce a spus latinul: „Finis coronat opera” („Sfâr?itul încoroneaz? opera”). O oper? care constituie o tragedie nu neap?rat pentru c? ne-am calificat pentru Euro 2012 , ci prin modul neserios ?i dezinteresat în care ai no?tri au jucat jum?tate dintre meciuri. Cu un fotbal prea bine pl?tit pentru ceea ce ofer?, cu patroni intra?i la zdup, cu valize de bani cadou, cu brichete în teren, cu echipe electorale n?scute s? recupereze voturi sub masca interesului pentru sport, plus c? echipele respective sunt
aduse cu interes ?i pentru a se b?ga bani la membrii de partid, cu huligani boteza?i „galerie”, cu fo?ti securi?ti ?i cu al?i profitori ai comunismului înc? în picioare la cluburi, la federa?ie, la lig? sau în rândul impresarilor, rezultatul era de a?teptat: nesim?ire la na?ional?, ?antaj asupra selec?ionerului din partea unor patroni interesa?i s? î?i „m?rite” cât mai bine fotbali?tii, dezam?gire din partea microbi?tilor. În atari condi?ii, poate c? cel mai dureros „medicament” ar trebuie s? fie, dup? trimiterea acas? a celor care nu vor s? lupte cu adev?rat sub tricolor, nu retragerea  tricoului 10, ci înlocuirea lui cu tricoul… 1.0. Pân? când cineva va dovedi c? merit? s? poarte, jucând de nota zece, num?rul 10 pe tricou!

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X