Oct 18 2009

„Spune pe scurt” vine la Târgu-Mure? ?i la Sighi?oara

Published by under Mass-Media and tagged:

Articol publicat in: Mass-media


„Spune pe scurt”, s?pt?mâna viitoare la Târgu-Mure?
?i la Sighi?oara

Turneul „Spune pe scurt”  urmeaz? s? ajung? s?pt?mân?  viitoare în jude?ul nostru. Ora?ele anun?ate pentru popas sunt Târgu-Mure? ?i Sighi?oara. 4 ore de proiec?ie, 18 filme (din 11 ??ri) ?i 27 de ora?e de desf??urare, acestea sunt reperele festivalului „Spune pe scurt”, un festival interna?ional de scurt metraje, care prezint? filme premiate la festivaluri importante din lume. La Târgu-Mure?, festivalul se va desf??ura miercuri, 21 octombrie, de la ora 18.30, în fosta Cas? de cultur? a ?tiin?ei ?i tehnicii „Mihai Eminescu” (acum de?inut? de Serviciul de activit??i culturale, de prest?ri servicii hoteliere, alimenta?ie public?  ?i alte activit??i în cadrul Serviciului public de utilit??i municipale, prin HCLM din 26 februarie 2009), de pe strada Nicolae Grigorescu nr. 19 (pre?ul biletului de intrare – 10 RON) iar la Sighi?oara festivalul va veni în 23 octombrie, ora 18.30, în Club Onix . Cinefilii sunt invita?i s? profite de ocazie ?i s? vad? filmele, în condi?iile în care s-a ajuns s? avem doar un singur cinematograf în func?iune în jude?ul nostru, Arta Târgu-Mure?, dup? ce, în urm? cu 20 de ani doar municipiul re?edin?? de jude? avea vreo 6. S? ne tr?iasc? in?ii aciua?i cu carnet de partid ?i cei cu interese, poate c? au ?i ei dreptate, cui, naiba, îi mai lipse?te ast?zi cultura ?i câ?i dintre români ar fi în stare s? ias? în strad? pentru salvarea unui cinematograf, teatru sau pentru salvarea unei case de cultur? din mâinile unor ale?i, numi?i ?i a clicii lor ?

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X