Dec 10 2009

Urmeaz? turul III?!

Acc(id)ente târgumure?ene

Urmeaz? turul III?

A trecut cumva ?i ziua de 6 decembrie ?i cet??enii români cu drept de vot au crezut pot respira u?ura?i c? au sc?pat de ultimul tur de scrutin al anului. Dup? o var? cu propagand? pentru europarlamentari , a urmat o lun? ?i jum?tate de propagand? pentru pre?edinte, poate cea mai mizerabil? campanie din istorie, cu atacuri sub centur?, minciun?, mit? electoral?, toate din mai multe p?r?i. ?i când s? respir?m u?ura?i c? am sc?pat de propagand? constat?m c?, cel pu?in la Târgu-Mure?, ?efii de partide nu au aflat c? s-a pus punct final scrutinelor ! Dup? cum arat? ora?ul, cu reclame coco?ate pe stâlpi, cu bannere spânzurate pe blocuri, din care candida?ii zâmbesc normal sau se uit? chiorâ? la contribuabil , la cel care voteaz?, pare c? partidele se preg?tesc pentru…turul III ! În autobuze înc? sunte?i îndemna?i s? v? ag??a?i de… B?sescu, dar cel pu?in poza celor doi candida?i nu se mai l?f?ie pe lateralele mijloacelor de transport, nici m?car pe cele ale vehiculelor închiriate sau achitate din banii no?tri publici ?i pentru folosirea c?rora nu am auzit s? se pl?teasc? afi?ajul. UDMR înc? î?i sprijin? candidatul prin parcurile uitate de Dumnezeu, dar de edili, în timp ce contracandidatul a disp?rut de pe panourile din „Pia?a… m?rului” (fost? a Trandafirilor), reclama fiind înlocuit? cu reclama „vienez?”, în timp ce  pe mall-ul cu tichete cadou unii înc? dau mân? cu mân?,  iar electorul se minuneaz?. Pân? când aceast? situa?ie? Un pic de respect ! A?i luat votul, scuti?i-ne de a v? vedea ale?ii partidelor înc? pe garduri, mall-uri , stâlpi ?i construc?ii speciale de propagand?, ?i trece?i la munc?! „Vacan?a” vi s-a terminat, ajunge dou? luni ?i jum?tate de propagand? nefericit? în acest an pentru alegerea a 36 de in?i ?i haide?i la munc?, în slujba cet??eanului !

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X