Dec 27 2009

Economisim …sau doar ne facem?!

Articol publicat in: Mass-media


Economisim…sau doar ne facem ?!

Anul 2009 a adus românul aproape de no?iunea de… criz?. Criza a?teptat? a fost cea economic?, care s-a manifestat mai mult în domeniul privat, pentru c? la stat înc? s-a tr?it destul de bine. Cei care au avut cu adev?rat de p?timit de pe urma crizei economice au fost angaja?ii din mediul privat , cei de la stat fiind afecta?i mai mult de altfel de criz?, cea politic?, în special „speciali?tii” adu?i pe baz? de carnet de partid, o „dulce” amintire a ceva ce credeam c? dispare în decembrie 1989. Ca orice criz?, criza economic?, suprapus? pe cea politic?, a n?scut populism: românii au fost chema?i s? reduc?, cic?, costurile cu ale?ii, votând pentru un num?r redus de parlamentari, dup? ce ?efi de partide cunoscu?i ?i un pre?edinte au uitat c? s-au dat de ceasul mor?ii, cu un an înainte, s? le vot?m in?ii care ?i-au pl?tit candidatura!  A?adar, nu economisim c? e criz?, economisim ca s? atragem voturi ! Românului i s-a mai spus c?, fiind an de criz?, trebuie s? strâng? din din?i, cu referire la bugetari. În timp ce unii au primit vestea c? sunt trimi?i câteva zile în concediu f?r? plat? – de exemplu cadrele didactice – ?i se plângeau de m?sura luat?, paradoxal, ei au primit tichete cadou din bani publici ?i în campanie electoral?, de la prim?rii (exemplu ?i la Târgu-Mure?). Nu am auzit ca vreun profesor s? fie indignat de gestul paradoxal – st?m acas? nepl?ti?i, dar primim tichete cu valoarea echivalent? a 2-3 zile de munc?, prev?zute într-o norm? de care se prevaleaz? în an electoral „ale?ii”!  Din ciclul paradoxurilor – prim?ria amintit? ?i serviciile publice de interes local din subordinea CL func?ioneaz? în perioada 24 decembrie – 3 ianuarie  în regim de s?rb?tori legale. Una din institu?iile amintite, care  se laud? cu aplicarea prevederilor Legii nr. 329, privind ra?ionalizarea cheltuielilor publice, a anun?at, îns?, anterior, licita?ie pentru  mii de pachete pentru colind?tori, care adun? mai multe miliarde cheltuite. Chiar ?i în an de criz? trebuiau „sorcovi?i” ale?ii, iar colind?torii s? primeasc? pachetele din bani publici? Interesant? gândire de…criz?! ?i dac? mai ne gândim la costurile invent?rii unui patinoar în centrul ora?ului, care s? blocheze accesul la Teatrul na?ional ?i care s? cauzez ?i distrugerea fântânii arteziene , avem imaginea unei gândiri de criz?, una declarat? ?i alta în fapt ! Conform unor declara?ii din pres?, fântâna cu pricina va fi ref?cut?, într-un mit sucit al Me?terului Manole, care întâi distruge, apoi construie?te, dar ce ne facem cu astfel de me?teri, care distrug ?i apoi construiesc, probabil tot pe firma cunoscut? ?i pe banii no?tri, în an de…criz? ?  Chiar nu mai intereseaz? pe nimeni cheltuirea banului public pe diverse „minuni” declarate ca fiind doar pentru fericirea poporului?

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X