Mai 15 2010

P?zea, vin „Zilele târgumure?ene” !

Articol publicat in: Mass-media


P?zea, vin „Zilele târgumure?ene” !

În ultimii ani, târgumure?enii – prin lipsa de interes a edililor în vederea g?sirii unei solu?ii pentru târgul-expozi?ie economic?, aceast? expozi?ie a cunoscutului Ioan Roman, care se desf??ura, mereu, în centrul ora?ului, blocat pe un sens sau pe ambele sensuri – tresar când aud de „Zile”. Ultimii ani au fost cu blocarea centrului pe un sens, cu toate „bucuriile” cunoscute pentru cet??enii ora?ului – devierea circula?iei pe mai mul?i kilometri, consum suplimentar de timp ?i carburant , poluare exagerat? pe unele str?zi. Ce am avut în schimb: o expozi?ie – târg f?r? tem?, care a grupat  de la excursii în Tunisia la Toyote ?i u?i de aparatament sau baloane ?i care nu are un bilan? anun?at, în afar? de cifra de vizitatori ! Cum centrul ora?ului este domeniu public , poate c? unii – care nu vreo calitate în afar? c? au fost vota?i pe list? de partid sau c? au fost adu?i de unii din partid în institu?ii, prin cunoscutele rela?ii, pile ?i cumetrii – vor prezenta, în sfâr?it, în cazul c? vor reedita expozi?ia-târg de „Zilele târgumure?ene”, cât se pl?te?te pentru ocuparea domeniului ?i cât la sut? ajunge la buget, dac? nu li se pare prea inginereasc? întrebarea ?i tupeul func?ion?resc de a r?spunde mitoc?nesc prea deplasat. În rest, de „Zilele târgumure?ene” avem anun?at un concurs de g?tit, cu organizatorii ?tiu?i, iar din experien?a anilor trecu?i ne putem a?tepta la seara de roman?e române?ti ?i maghiare, ultimele la Teatrul de var? care nu este folosit decât câteva zile pe an de edili (ce folos c? aveam acolo scaunele ?i loja de pe Wembley , erau bune, atunci, la propagand?!), „Cet??eni de onoare” ?i „Nun?i de aur”,  niscai concerte cu trupe ungure?ti promovate mai mult la o televiziune local?, ceva trupe ?i soli?ti români, activit??i sportive ?i unele evenimente pe asocia?iile ?i SRL-urile unora din preajma ale?ilor ?i pe nume de fo?ti ziari?ti ?.a.m.d.

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X