Iun 14 2010

„Energomur”, înc?, are replic?

Published by under Mass-Media and tagged: ,

Articol publicat in: Mass-media


Nr. 5441/ 11.06.2010

C?tre popula?ie, în special consumatorii din cartierul Unirii

În Tîrgu Mure?, pre?ul energei termice produs? de S.C. Energomur S.A. este de 327 lei / Gcal cu TVA inclus. În prezent popula?ia pl?te?te energia termic ? consumat? la pre?ul de facturare de 193.48 lei/Gcal cu TVA inclus. Diferen?a de pre? rezult? din cei 30,96 % aloca?i de la bugetul de stat pentru compensarea cre?terii neprevizuite a pre?ului la combustibilul utilizat pentru producerea energiei termice livrate popula?iei ?i 10% subve?ii acordate de la bugetul local.

Pre?ul de facturare c?tre popula?ie a energiei termice poate cre?te dac? guvernul nu va acorda cei 30,96 % ?i dac? Consiliul Local nu va dori s? subven?ioneze energia termic? consumat? de cei care i-au votat s? le reprezinte interesele. Asfel poate avea loc o cre?tere de cel mult 40,96 % a pre?ului de facturare.

Fa?? de cele de mai sus, consider?m tenden?ioase predic?iile d-lui viceprimar Claudiu Maior referitoare la cre?terea facturilor cu înc?lzirea pentru un apartament, acestea ajungând la valori de 1500 lei pe lun?, conform calculelor efectuate de dl.Ioan Chiorean f?r? a fi un specialist în domeniu.

În cartierul Unirii, pe str. Decebal la întâlnirea cu cet??enii din data de 10.06.2010 ora 17 30 , acestor predic?ii s-au ad?ugat ?i îndemnuri de genul „Trebuie s? v? debran?a?i…”. Pe bun? dreptate ne îngrijoreaz? for?area consumatorilor în direc?ia renun??rii la sistemul centralizat de alimentare cu energie termic?, pe de o parte din responsabilitate fa?? de investi?ia realizat? în acest cartier, iar pe de alt? parte pentru cet??enii care se vor îndatora montând microcentrale de apartament.

Dac? îndemnul „Trebuie s? v? debran?a?i…” se bazeaz? pe argumente inventate pe principiul „scopul scuz? mijloacele”, ne întreb?m dac? mai exist? voin?? din partea executivului pentru a onora angajamentele fa?? de EnergiComfort Viena, executantul lucr?rilor la centrala termic? din cartierul Unirii,  în condi?iile în care Prim?ria a acumulat deja o restan?? de peste 12 luni la plata ratelor investi?iei realizate.

S.C. Energomur S.A.

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X