Iun 14 2010

„Redatronic” concureaz? singur? ?i câ?tig? 1,24 milioane de lei

Articol publicat in: Mass-media


„Redatronic” concureaz? singur? ?i câ?tig? 1,24 milioane de lei

De curând a ap?rut pe internet, pe licitatiapublica.ro, numele câ?tig?toarei contractului „Materiale consumabile ?i piese de schimb pentru echipamentele de calcul din cadrul unit??ilor de înv???mânt ?i revizia ?i între?inerea acestora”. Acesta este ?i numele singurei firme participante la licita?ie, adic? „Redatronic Serv”. Firma târgumure?ean? va primi astfel 1,24 milioane de lei (12,4 miliarde de lei vechi, adic? spre 300.000 de euro). Autoritatea contractant? a fost, desigur, Prim?ria Târgu-Mure? ?i estimarea ini?ial? a contractului a fost surprinz?tor de aproape de pre?ul oferit, adic? 1,26 milioane de lei (12,6 miliarde de lei vechi), la un criteriu declarat: pre?ul cel mai sc?zut. Pentru ce se vor cheltui banii în anul de „criz?” o spune clasificarea CPV(vocabularul comun privind achizi?iile): cartu?e de toner, piese ?i accesorii pentru fotocopiatoare, toner pentru imprimante laser/faxuri, servicii de reparare a calculatoarelor personale, servicii de între?inere a computerelor personale. Importantul contract nu poate fi subcontractat.

Anunt de atribuire numarul 85304/11.06.2010

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 97021 / 31.03.2010
Denumire contract: “Materiale consumabile si piese de schimb pentru echipamentele de calcul din cadrul unitatilor de invatamant si revizia si intretinerea acestora”

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

primaria Municipiului Tirgu-mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: targu mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Maria-Magdalena Grama , Tel. 0265-268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: 0365-801856 , adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
“Materiale consumabile si piese de schimb pentru echipamentele de calcul din cadrul unitatilor de invatamant si revizia si intretinerea acestora”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Tirgu mures si sediul institutiilor de invatamant.
Codul NUTS: RO125 – mures
II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
“Materiale consumabile si piese de schimb pentru echipamentele de calcul din cadrul unitatilor de invatamant si revizia si intretinerea acestora”
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

30125100-2 – cartuse de toner (Rev.2)
30125000-1 – Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)
30125110-5 – Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)
50321000-1 – Servicii de reparare a computerelor personale (Rev.2)
50322000-8 – Servicii de intretinere a computerelor personale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

1,240,629 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da

Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S65-097282 din 02.04.2010

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 139 Denumirea: Furnizare consumabile si piese de schimb calculatoare scoli
V.1) Data atribuirii contractului 6/1/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC REDATRONIC SERV SRL
Adresa postala: str.Liviu Rebreanu, nr.11 , Localitatea: Tirgu mures , Cod postal: 540015 , Romania , Tel. 0265-264885
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1260504.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1240629.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere

Curtea de Apel Tirgu-mures
Adresa postala: str.Justitiei nr.1 , Localitatea: Tirgu mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-263694 , Email: catgmures@just.ro , Fax: 0265-269199
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: Piata Victoriei, nr.3 , Localitatea: Tirgu mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268.330 , Fax: 0265- 260.813
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.06.2010 09:24

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X