Iun 14 2010

Afi?iere în lupta pentru cucerit clien?ii „Energomur”

Published by under Mass-Media and tagged: ,

Articol publicat in: Mass-media


Afi?iere în lupta pentru cucerit clien?ii „Energomur”

Este cunoscut c? în urm? cu vreo lun? consilierii locali, adic? cei ale?i s? munceasc? în beneficiul cet??eanului, nu-i a?a, au decis c? 6.000 de apartamente târgumure?ene trebuie s? r?mân? f?r? centrale termice de cartier, prin închiderea a nu mai pu?in de 16 astfel de centrale , ceilal?i proprietari urmând s? fie convin?i în întâlniri cu subordonatul primarului c? ar putea/trebui/fi nevoi?í s?-?i cumpere centrale de apartament. Astfel a ap?rut ?i o pia?? generoas? pentru cei care vor s?-?i vând? centralele termice de apartament, iar unii dovedesc c? se mi?c? foarte vioi pe aceast? pia??. În jurul parcului din Pia?a Trandafirilor unii puneau, ast?zi, de zor, postere, în afi?ierele galbene, prin care se f?cea reclam? unei anume firme care vinde centrale de apartament. Ceea ce ?tim noi este c? acele afi?iere au fost folosite în campania electoral? în folosul PDL ?i au g?zduit mai mult afi?e gen „ Vienna Magic” ?i „ Festivalul filmului european ”, ambele evenimente având pe afi? trecut? Prim?ria Târgu-Mure?. În aceste condi?ii, ce s? în?elegem, dac? respectivele afi?iere sunt folosite doar de partidul portocaliu sau promoveaz? evenimente cu institu?ia public? trecut? la organizatori, centralele din afi?ele respective sunt o afacere PDL, o afacere a Prim?riei Târgu-Mure? sau pur ?i simplu sunt o afacere pentru cei care de?in acele afi?iere, pe care îi a?tept?m s? se ?i anun?e ?! Totu?i, acele afi?iere sunt pe domeniul public ?i cineva trebuie s? pl?teasc? taxe de afi?aj, cum se întâmpl? în orice ?ar? civilizat? ?i în care contribuabilul este informat ?i nu luat peste picior de ?mecherii cu carnet de partid, proptele, rubedenii sau interese.

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X