Iun 22 2010

Drum de acces la depozitul zonal de de?euri Sânpaul de maximum 3,5 milioane de lei

Articol publicat in: Mass-media


Drum de acces la depozitul zonal de de?euri Sânpaul de maximum 3,5 milioane de lei

Consiliul Jude?ean Mure? este interesat de realizarea unui drum de acces la depozitul zonal de de?euri Sânpaul. Anun?ul este postat pe licitatiapublica.ro ?i conform acestuia se dore?te un drum de acces cu valoare estimat? – f?r? TVA – de  3.518.650 lei (35 miliarde de lei vechi, adic? spre 800.000 de euro), mai precis se caut? „Execu?ia ?i între?inerea lucr?rii Drum de acces la depozitul zonal de de?euri Sânpaul, jud. Mure?” pân? la finalizarea lucr?rilor de construc?ie a depozitului zonal de de?euri Sânpaul”. Autoritatea contractant? î?i rezerv? dreptul de a achizi?iona lucr?ri similare/suplimentare, iar termenul de finalizare al contractului este de 41 de  luni, începând de la data atribuirii. Forma juridic? pe care o va lua grupul de operatori economici c?ruia i se atribuie contractul –  acord de asociere.  Criteriul de atribuire este pre?ul cel mai sc?zut, iar  termenul limit? pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 13 iulie, mai afl?m de pe site-ul de licita?ii.

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X