Iul 04 2010

Maximum 11 milioane de lei pentru produse alimentare destinate elevilor

Published by under Mass-Media and tagged:

Articol publicat in: Mass-media


Maximum 11 milioane de lei pentru produse alimentare destinate elevilor

Licitatiapublica.ro a publicat recent anun?ul conform c?ruia Consiliul Jude?ean Mure? este interesat de contractul Produse lactate ?i de panifica?ie pentru copiii pre?colari din gr?dini?ele de stat ?i private cu program normal de 4 ore ?i elevii din clasele I-VIII din nv???mntul preuniversitar de stat si privat din jude?ul Mures n anul ?colar 2010-2011. Pentru cei interesa?i, caietul de sarcini ?i documentele suplimentare pot fi ob?inute la sediul CJM. Anun?ul implic? un contract de achizi?ii publice, iar clasificarea conform vocabularului comun privind achizi?iile este: lapte pasteurizat, lapte UHT, iaurt natural, cornuri ?i biscui?i dulci. Contractul nu are men?ionat? mp?r?irea n loturi, iar cantitatea care se solicit? este de 11.211.957 pachete, cu o valoare estimat?, f?r? TVA, de 11.023.520 lei (110 miliarde de lei vechi, deci peste dou? milioane de euro). Termenul pentru finalizarea contractului este 173 de zile de la atribuire, iar forma juridic? pe care o va lua grupul de operatori economici c?ruia i se atribuie contractul – acord de asociere. Printre altele, se solicit? c?tig?torului- minim un an vechime fie n producerea produselor lactate ?i de panifica?ie, fie n distribu?ia zilnic? a produselor lactate ?i de panifica?ie n cel pu?in 10 ora?e; cel pu?in un contract similar ncheiat ?i realizat n ultimii 3 ani, n valoare minim? de 3.500.000 lei; minimum 25 de mijloace de transport speciale autorizate sanitar ?i sanitar veterinar – autovehicule termoizolante dotate cu instala?ii frigorifice inclusiv cu dispozitive de monitorizare a temperaturii pe toata durata de transport, n conformitate cu normele de igien? n vigoare, iar termenul limit? pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 2 august.

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X