Aug 13 2010

Înv???mântul e în groap?, dar e „diplomat”

Published by under Mass-Media and tagged:

Articol publicat in: Mass-media


Înv???mântul e în groap?, dar e „diplomat”
Cu un înv???mânt la p?mânt, ministrul Funeriu se ?ine de… diplome . Recent, acesta a semnat ordinul privind instituirea „Diplomei de excelen?? institu?ional?”. Aceast? diplom? este onorific?, va fi acordat? de Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului institu?iilor de înv???mânt preuniversitar care „au o vechime de cel pu?in 100 de ani de activitate în acela?i nivel de preg?tire ?i/sau acela?i domeniu de calificare profesional?, care au ob?inut rezultate de excep?ie în preg?tirea teoretic? ?i practic? a elevilor ?i au adus o contribu?ie elocvent? la cre?terea calit??ii actului educa?ional”. Trecem peste limbajul bombastic ?i profund ?i ne întreb?m, pentru ce fel de înv???mânt este acest ordin? Vorbim de institu?ii de înv???mânt care au o vechime de cel pu?in 100 de ani, deci în balan?? cânt?re?te foarte mult… trecutul. Prezentul viitorului înv???mântului românesc (preuniversitar – ?i mai ales universitar) este unul sumbru ?i nu poate conta prea mult, a?a c? diploma se va da pentru activitatea din… trecut? Cum po?i vorbi ast?zi de „contribu?ii elocvente la cre?terea calit??ii actului educa?ional” când România a avut, în cei 21 de ani post-revolu?ionari, vreo 20 de mini?tri ai înv???mântului, când „bacul” se d? aproape în fiecare an dup? noi reguli, când profesorii pic? de zor titularizarea iar promovabilitatea la singurul examen serios pe care îl mai dau unii în via?? – bacalaureatul – este o problem? ? Un înv???mânt în care directorii sunt ?i vor fi numi?i în mare parte pe criterii politice ?i sunt la dispozi?ia primarilor, ni?te in?i f?r? leg?tur? cu actul managerial sau cu meseria de dasc?l. Un înv???mânt românesc bazat pe tichetele-cadou aduse în grab? de inspectorul general în campanie electoral?, care d? circular? ca nu cumva s? plece cineva acas? f?r? s? î?i ia ceea ce se poate numi „mita electoral?”. Înv???mântul care face alergie la vechile manuale, care trebuie reeditate anual de in?i din preajma ale?ilor ?i cu interese comerciale, înv???mântul în care se taie salarii, înv???mântul care nu mai are nevoie de performan??, de gen cât mai mul?i elevi la olimpiade, cât mai mul?i candida?i la admiterea în facultate, înv???mântul în care se umfl? notele la bacalaureat ca „s?rmanii copii” s? prind? ?i ei un loc în facult??i, fie ?i cu tax?? Deci, domnule ministru, ave?i nevoie de 20 de ani de performan?e în capitalism sau de cei 80 de ani în care ?coala a fost ?coal? ?i care au dat oameni califica?i, ?i nu de?in?tori de diplome cump?rate de la pseudo-universit??i, pe internet?

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X