Aug 14 2010

Ungheniul vrea drum comunal de maximum un milion de euro

Published by under Mass-Media and tagged:

Articol publicat in: Mass-media


Ungheniul vrea drum comunal de maximum euro

Prim?ria Ungheni are pe licitatiapublica.ro un anun?. Denumirea contractului este ,, Modernizare drum comunal More?ti S?u?a. Se prefer? un contract cadru cu un participant, cu o durat? de 48 de luni. Valoarea estimat? a acestui contract 4,58 milioane de lei (45,8 miliarde de lei vechi, deci spre un milion de euro). Se cere garan?ie de participare de 24.800 lei ?i garan?ie de bun? execu?ie de 5 la sut? din valoarea contractului. Lucr?rile vor fi finan?ate de la bugetul local, iar pentru 2010 exist? surs? de finan?are n cunatum de un milion de lei. Printre condi?iile impuse participan?ilor la licita?ie se num?r? lipsa obliga?iilor de plat? la bugetul de stat, precum ?i la bugetul local, prezentarea certificatului constatator emis de ORC. Se prefer? oferta cea mai avantajoas? economic, avnd ca pondere 40 la sut? pre?ul, iar 60 la sut? componenta tehnic?. Termenul pentru depunerea ofertelor 30 august .

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X