Aug 17 2010

Spitalul Clinic Jude?ean de Urgen?? Trgu-Mure? vrea repara?ii capitale de maximum 322.600 lei

Published by under Mass-Media

Articol publicat in: Mass-media


Spitalul Clinic Jude?ean de Urgen?? Trgu-Mure? vrea repara?ii capitale de maximum 322.600 lei

Spitalul Clinic Jude?ean de Urgen?? Trgu-Mure? are anun?at pe siteurile de licita?ii publice c? vrea Repara?ii capitale Bloc operator ?i ATI Chirurgie ?i Ortopedie pediatric?. Criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoas? din punct de vedere economic, iar investi?ia din anul de criz? are ca termen de depunere a ofertelor 20 august, iar ca termen de deschidere a ofertelor 23 august. Modalitatea de atribuire: un contract de achizi?ii publice, cu valorea estimat? de 322.600 lei (3,22 miliarde lei vechi).

invitatia numarul 262883

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta invitatia in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.

Autoritate contractanta

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Mures

Cod de identificare fiscala: 4323209

Adresa: str.Gh. Marinescu,nr.50, Targu mures

Telefon: 0265.213967

Fax: 0265.213967

Detaliu invitatie

Denumire invitatie: Invitatie de participare

Modalitate de desfasurare: Procedura offline

Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

CPV: 45453100-8 – Lucrari de renovare (Rev.2)

Tip contract: Lucrari

Obiectul contractului: Reparatii capitale Bloc Operator si ATI Chirurgie si Ortopedie Pediatrica

Stare procedura: In desfasurare

Data publicarii: 10.08.2010 13:57

Data limita de depunere a ofertelor: 20.08.2010 15:00

Adresa la care se transmit ofertele: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures, Tg.Mures str.Gh.Marinescu nr.50,judetul Mures

Data si ora deschiderii ofertelor: 23.08.2010 12:00

Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures, Tg.Mures str.Gh.Marinescu nr.50,judetul Mures

Limba de redactare a ofertei: Romana

Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice

Valoare estimata: 322,600 RON

Criterii de calificare: Conform Fisei de date publicate in SEAP

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Publicata in SEAP

Detalii privind factorii de evaluare gasiti pe site-ul www. e-licitatie.ro .

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X