Noi 16 2010

Pokerul un joc de noroc sau un sport al min?ii

Published by under Diverse

Articol publicat in: Divertisment


Pokerul un joc de noroc sau un sport al min?ii

Dac? ar fi s? ne lu?m dup? o ?tire pe care am g?sit-o pe gsp.ro: „pokerul a fost acceptat, pentru prima dat? în istoria sa, în Asocia?ia mondial? a sporturilor min?ii, al?turi de ?ah, bridge sau go, iar Federa?ia Interna?ional? de Poker ?i-a atins  primul s?u obiectiv major, consfiin?indu-se trecerea de la statutul de joc de noroc la cel de joc al min?ii, avem deja un r?spuns la dilema din titlu. Un „joc al min?ii”! Nici joc de noroc ?i nici sport al min?ii ?i astfel se împac? ?i „capra” ?i „varza”! L?sând gluma la o parte, aceasta defini?ie, de „joc al min?ii”, este ?i cea pe care o agreez. „Joc de noroc” sun? mult prea rece. Joc de noroc este P?c?lici, pokerul este tot un joc (din moment ce se folosesc „c?r?i de joc”  pokerul este, deci, „joc”), dar un joc care presupune tactici ?i analizarea ?anselor de câ? tig , plus un pic de cunoa?tere a psihologiei partenerilor de întrecere. „Sport al min?ii” este, iar??i, o variant? pe care nu o consider corect?, din pricina cuvântului „sport”. Sportul ar trebui s? presupun? o activitate fizic? mai intens? decât statul la mas?. Bun, vor spune unii, dar ?i ?ahul este tot un sport la care se st? în fa?a mesei. Diferen?a esen?ial?, spun eu, este c? la ?ah cei doi combatan?i se întrec de la o situa?ie egal?, diferen?a f?când-o studiul intens în lumea tablei cu cele 64 de p?tr??ele. La poker, chiar dac? ?i aici conteaz? studiul, experien?a, participan?ii nu au în mân? acelea?i c?r?i, din start unii fiind avantaja?i ?i al?ii dezavantaja?i. În lumea sportului o distribu?ie la noroc nu ?tiu s? existe ?i de aceea optez pentru evitarea cuvântului „sport”. Putem r?mâne la denumirea „joc al min?ii”. Ce p?rere ave?i  ?

FLORENTIN DEAC

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X