Noi 17 2010

Prim?ria Târgu-Mure? vrea s? cheltuiasc? în jur de 100.000 de euro pentru„servicii de paz?”

Articol publicat in: Administratie, Mass-media


Prim?ria Târgu-Mure? vrea s? cheltuiasc? în jur de 100.000 de euro pentru„servicii de paz?”

Cum e un an de „criz?”, licita?iile la Prim?ria Târgu-Mure? curg gârl?. De data aceasta s-a g?sit posibilitatea cheltuirii în jur de 100.000 de euro pentru „servicii de paz?”. Cum serviciile de paz? au fost cu cântec cu alt prilej – b?ie?ii în uniforme din Poli?ia Comunitar? ?i un viceprimar ?tiu mai bine, chiar dac? unii au semnat ?i sunt bine merci, iar al?ii sunt acuza?i – v? propun s? fi?i foarte aten?i la urm?toarea licita?ie. Judeca?i apoi, dup? desemnarea câ?tig?torului, dac? a fost o licita?ie corect?, f?r? firme foste, actuale sau „viitoare” – dup? expirarea mandatului – ale unor angaja?i la stat, ale unor „sponsori” sau ale unor ?mechera?i din partid, a?a cum se mai practic? cu succes la institu?ia cu pricina.

UPDATE: Cum unii nu au inteles, investitia e din buget, deci din banii tuturor, nu din bani europeni ! Dovada o g?si?i în fi?a de date servicii de pe licitatiapublica.ro, întocmit? chiar de subordona?ii primarului! Iar dac? vreti istorie verifica?i cine a câ?tigat anterior  o licita?ie, ce comunitari au fost implicati si ce angaja?i din administra?ie pe care probabil îi ve?i vota peste 2 ani ?i de ce au trebuit schimba?i cei doi maghiari de la institu?iile la care b?ie?ii vroiau s? fac? paz? – Aquaserv ?i Apele române. Sau intreba?i-l pe celebrul…inginer Fodor cu ochi alba?tri ?i munc? portocalie ! Dac? îl mai g?si?i!

invitatia numarul 272221

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta invitatia in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.

Autoritate contractanta

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Cod de identificare fiscala: 4322823

Adresa: Piata Victoriei nr.3, Targu Mures

Telefon: 0265-268330

Fax: 0365-801856

Detaliu invitatie

Denumire invitatie: Servicii de paza la unele obiective aflate in administrarea Municipiului Tirgu Mures

Modalitate de desfasurare: Procedura offline

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

CPV: 79713000-5 – Servicii de paza (Rev.2)

Tip contract: Servicii

Obiectul contractului: Servicii de paza la unele obiective aflate in administrarea Municipiului Tirgu Mures

Stare procedura: In desfasurare

Data publicarii: 12.11.2010 16:33

Data limita de depunere a ofertelor: 24.11.2010 10:00

Adresa la care se transmit ofertele: Tirgu-Mures, P-ta Victoriei nr. 3, camera 13 (registratura)

Data si ora deschiderii ofertelor: 24.11.2010 11:00

Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Municipiul Tirgu-Mures, P-ta Victoriei nr. 3, camera 45

Limba de redactare a ofertei: Romana

Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice

Valoare estimata: 484,665 RON

Criterii de calificare: Sa nu se afle in nici una din situatiile prevazute de art. 180 si art. 181 din OUG nr. 34/2006. (se va completa Declaratia privind eligibilitatea, declaratia privind inexistenta starii de faliment , sa aiba indeplinite obligatiile exigibile de plata catre Bugetul consolidat de Stat si catre Bugetul Local de la sediul ofertantului, prezentand in acest sens certificate constatatoare eliberate de institutiile abilitate, eliberate cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor)

Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani cu valoare egala sau mai mare de 965.000 lei.

Experienta similara: indeplinirea in ultimii 3 ani, cel putin a unui contract de servicii similare cu valoare egala sau mai mare de 484.000 lei fara TVA.;

ISO 9001, 14001, 18001

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Documentatia de atribuire este atasata anuntului de participare.

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X