Noi 23 2010

„Eroul capitalist” nu îl bate pe „eroul comunist”

Published by under Mass-Media and tagged:

Articol publicat in: Mass-media


„Eroul capitalist” nu îl bate pe „eroul comunist”

Mai toat? lumea î?i aminte?te de „eroul comunist”. Acesta era, de regul?,  un erou al muncii, adic? era cel care î?i dep??ea planul zi de zi sau î?i realiza planul cincinal cu… 7 luni înainte sau chiar mai devreme. Persoana promovat? prin mass-media vremii ?i dat? exemplu reprezenta un erou, fa?? de ceilal?i, în acep?iunea cuvântului, chiar dac? în forma folosit? de propagand?. La 21 de ani de la Revolu?ie „eroul comunist” a disp?rut cu des?vâr?ire, dar în locul lui mass-media actual? a adus… „eroul capitalist”. Cine este el? Dac? ar fi s? ne uit?m în gura angaja?ilor de la trustul cunoscut ca fiind controlat de Partidul Conservator, „erou capitalist” ar fi înv???toarea Cristiana Anghel. Ce fapte de vitejie a f?cut respectiva ? P?i, a stat 70 de zile în greva foamei de zile de protest fa?? de diminuarea salariilor cadrelor didactice – cu 25 la sut? – ?i fa?? de neaplicarea unor major?ri salariale cu 50 la sut?, anun?ate tocmai înainte de alegeri. Unii dintre dumneavoastr? vor spune, probabil, iat? un om curajos, cu demnitate! Astea nu sunt atributele unui… erou ?! Ca defini?ie, ar merge, dar practica ne omoar?, vorba aceea. P?i, Cristiana Anghel era vreun simpatizant al profesorilor, vreun om din afara sistemului, care s? considere c? ace?tia sufer? ?i astfel, prin sacrificiul s?u, s? atrag? aten?ia asupra tarelor sistemului? Nu! Doamna în cauz? era un angajat al statului român care a fost nemul?umit de salariul oferit. Demersul s?u nu a fost unul valabil pentru to?i profesorii – în acest caz to?i profesorii ar fi p?r?sit catedrele ?i ar fi f?cut greva foamei – deci unde e eroismul în acest caz?! Nu cumva începe tot cu e ?i se termin? în „ism” ?i se nume?te… egoism? S? î?i la?i copiii f?r? cadru didactic ca tu s? te lup?i pentru câteva milioane în plus – de când reprezint? aceasta o fapt? „eroic?” iar cel care o face de când este… „erou”?! ?i, aten?ie, vorbim de o reprezentant? a categoriei sociale care nu munce?te 11 luni ?i are o lun? de concediu de odihn?, ca mai to?i muritorii, ci are un program mai scurt de 8 ore, nu ca ceilal?i, precum ?i doar vreo 9 luni de activitate pe an! Raportat la num?rul de ore efectiv muncite, un profesor nu st? atât de prost cu banii, precum se tânguiesc pe la televiziuni, diver?i sindicali?ti care nu am auzit s? fi predat la vreo ?coal?! ?i dac? vor s? fie unii „eroi”, vorbim, aici de profesori, de ce nu ies domniile lor la greva foamei pentru altceva decât propriile buzunare ?! De exemplu pentru bani mai mul?i pentru repara?ii la ?coli, bani mai mul?i pentru materiale didactice , reintroducerea treptelor la liceu care s? îi oblige pe elevi s? mai înve?e ceva, reintroducerea examenului de admitere la universitate ?i colegii pentru a nu mai intra to?i analfabe?ii cu bani ?i netermina?ii care nu sunt în stare s? lege dou? fraze, renun?area la numiri politice ca director, renun?area la implicarea administra?iilor locale în desemnarea directorilor, sistarea tichetelor cadou date de poman? profesorilor de tot felul de primari ?mecheri, a?a cum s-a întâmplat, de exemplu, ?i la Târgu-Mure?, acolo unde „profii” au primit din banii no?tri tichete de 150 de lei, cu o zi înainte de încheierea campaniei electorale ca „prostimea” s? nu uite ce trebuie s? voteze. Tichetele erau ?i special pentru hipermarketul Real Târgu-Mure? ?i Consiliul Concuren?ei a dormit pe el la aceast? afacere care urma s? bage ni?te miliarde în vânz?rile respectivului magazin! A?adar, bani da?i în campanie electoral? ?i favorizarea unui magazin, alo, Consiliul Concuren?ei, se aude? Revenind la „eroul” nostru, acela care solicit? bani nu este un erou, domnilor ?i doamnelor, ci individul care militeaz? doar pentru buzunarul propriu ! Domnilor profesori, doamnelor profesoare, privi?i la sistemul în care v? complace?i, v? place cum arat?? Lua?i m?suri ! ?i apoi va veni ?i r?splata sub forma salariilor, sporurilor, major?rilor salariale. Sunte?i o categorie care munce?te efectiv în domeniu, ca num?r de ore, poate undeva la nivel cu magistra?ii sau parlamentari. Întrebarea este: v? place s? v? face?i c? munci?i sau în capitalism înv???mântul se face dup?… ureche , ?i nu referim aici la marele cronicar cu nume de organ anatomic? Dup? „urechea” politic?, dup? „urechea” intereselor electorale sau dup? urechea dezinteresului crunt pentru meseria de dasc?l f?cut? cu pasiune! În concluzie, nu ?tim dac? „Bruzli îl bate pe Vandam”, cum pariam când eram mici, dar este sigur c? „eroul capitalist” nu îl bate pe „eroul comunist”! Al doilea m?car muncea !

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X