Ian 22 2011

„Viitorului pre?edinte al României” i se rupe de CNA ?i în 2011

Published by under Mass-Media

Articol publicat in: Mass-media


„Viitorului pre?edinte al României” i se rupe de CNA ?i în 2011

Cel mai amendat post TV, am numit OTV, nu a în?eles nimic, ca de obicei, din amenzile acordate de CNA ?i recidiveaz? cu mare poft?. Dup? ce anul trecut a fost lider la amenzi se poate spune c? semne rele anul are ! OTV -ul „viitorului pre?edinte al României”, ca s? cit?m din doctrina angaja?ilor de la postul respectiv, are deja amend?.  „În ?edin?a public? din data de 11.01.2011, Consiliul Na?ional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de direc?ia de specialitate ca urmare a aspectelor sesizate atât de dumneavoastr?, cât ?i de al?i peten?i, ?i a constatat c?, în perioadele 27.11 – 15.12.2010 ?i 24.12.2010 – 06.01.2011, în cadrul emisiunilor „Judec?torul”, „În aten?ia DNA” ?i „ Dan Diaconescu Direct”, pe banda News Alert sau Breaking News   au fost difuzate mesaje de promovare cu con?inut politic. Radiodifuzorul nu a ?inut cont de prevederile art. 155 alin. 1 ?i 2 din Codul de reglementare a con?inutului audiovizual , care stipuleaz? urm?toarele: „(1) În sensul prezentului cod, constituie publicitate politic? clipurile publicitare care promoveaz? un partid, un om politic sau un mesaj politic. (2) Publicitatea politic? este interzis?, cu excep?ia perioadelor de campanie electoral?.  Astfel, Consiliul a decis sanc?ionarea postului OTV cu amend? în cuantum de 10.000 de lei”. Comunicatul este semnat de pre?edintele CNA, R?svan Popescu. Dac? crede?i c? respectarea legilor în ?ara în care DD vrea s? devin? pre?edinte este ceva normal, v? invit?m s? urm?ri?i cât de anormale sunt mesajele care continu? s? fac? propagand? DD-ului ?i partidului s?u ?i care continu? s? apar? în tot felul de emisiuni, cu preten?ia de „?tiri”. Pentru ?tiin?a CNA, doar dou? sesiz?ri: duminic?, 16 ianuarie , ora 11.57, în Auto Show, News Alert (sic!): Azi , la 13.30, Dan Diaconescu, viitorul pre?edinte al României va fi prezent la Bac?u la sediul Partidului Poporului…” , respectiv miercuri, 19 ianuarie, ora 23.44: „Îngrozi?i de faptul c? Dan Diaconescu va fi, conform sondajelor, noul pre?edinte al ??rii, autorit??ile în cheam? pentru a 9-a oar?… ?i tot a?a! Domnu* Dan, mai lini?te?te-?i angaja?ii responsabilii cu „News Alert”-ul, c? s?racii nu ?tiu cum s? scape de matale. Adic? te vor la Cotroceni ?i pentru asta încalc? normele CNA ?i î?i fac ?i pagub? în buzunar! Ce nu face omul ca s? „scape” de patronul s?u, nu-i a?a?

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X