Ian 25 2011

De 24 ianuarie, unire împotriva pre?edintelui

Published by under Mass-Media and tagged:

Articol publicat in: Mass-media


De 24 ianuarie , unire împotriva pre?edintelui

Traian B?sescu ?i-a luat por?ia meritat? de „simpatie”, de 24 ianuarie. Pentru c? îl „mânca” s? se afi?eze, de?i de 1 decembrie nu a f?cut-o!, el s-a dus la Ia?i  ?i la Foc?ani, ora?e în care molcomii moldoveni l-au fluierat ?i apostrofat copios. Cum geniul Carpa?ilor e întotdeauna cel mai bine informat, ne-a comunicat c? „?tia ce o s? se întâmple” stârnind, probabil excitare… intelectual ? doar la cea spune c? este urma?a lui Traian, Nu?i Udrea-Coco?. Ceea ce nu a în?eles pre?edintele, din nou,  a fost c? fluier?turile ?i înjur?turile nu erau destinate doar persoanei care conduce la Cotroceni, ci sistemului creat de el, pornind de la ?mechera?ii din PDL care câ?tig? f?r? licita?ii/cu licita?ii trucate tot felul de pseudo-proiecte de criz?. Adev?ratul cancer al ??rii nu este criza de la stat care impune ?i sacrificii de genul t?ierilor de salarii, de pensii, de indemniza?ii, fie ?i de la cei care contribuie cel mai pu?in, gen militarii, cei de la SRI ?.a.m.d., dar pe care îi ?inem cu pensiile lor enorme fa?? de cele ale unui  profesor sau inginer obi?nuit, boala numindu-se criza de la privat. Fiindc? nu mai sunt lucr?ri, sistemul ?mecheresc PDL-ist ?i–a f?cut rost de pseudo-lucr?ri ?i astfel ne-am trezit c? ?mechera?ii din partid, subordona?ii PDL-istului ?i prietenii lor pun pi?coturi, asfalteaz?, repar? ?coli în regim de urgen??, amenajeaz? parcuri de joac? ?i parc?ri, iau publicitatea de la stat, pun mâna pe spa?iul public, pe care nu pl?tesc un leu, pentru diverse expozi?ii, î?i închiriaz? discotecile ?i apartamentele ca mini-prim?rii, fac garsoniere pentru rromi, repar? canaliz?ri prin gr?dini zoologice, transport? elevii prin filiera portocalie acasa.ro /studcard” title=”studcard”>Studcard , oriunde în ?ar?, la Târgu-Mure? sau aiurea.  Acesta e sistemul fluierat, pentru c? nu doar pre?edintele e vinovat, ci ?i ga?ca adus? în partid ?i pe lâng? partid. A?adar, atunci când r?mân f?r? indemniza?ii, sporuri, diverse ajutoare b?ne?ti, românii trebuie s? ?tie c? banii respectivi nu fac decât s? creeze banii de la stat pentru ?mechera?ii portocalii ?i pentru camarila lor. Ace?tia, cu to?ii, sunt fluiera?i ?i sudui?i, nu doar de 24 ianuarie, ?i este cazul ca m?car la 21 de ani de la Revolu?ie românii s? nu î?i mai dea votul oric?rui borfa? care le d? pe lâng? promisiuni ?i pomeni electorale tot din banii lor!  ?i dând votul de încredere unui cet??ean cu carnet de partid, românii trebuie s? ?i aib? dreptul s? îl fluiere ?i s? îi ia func?ia, într-o ac?iune moral? de arest civil, iar dup? ce suntem respecta?i ?i banii no?tri nu se mai duc la mafia PDL-ist?, putem s? ne gândim serios s? ?i s?rb?torim cum se cuvine zilele importante ale neamului românesc.

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X