Ian 26 2011

Doi fo?ti mini?tri – o voce comun?, cea a rectorului miliardar de la stat

Published by under Mass-Media and tagged:

Articol publicat in: Educatie, Mass-media, Politica


Doi fo?ti mini?tri – o voce comun?,  cea a rectorului miliardar de la stat

Marga ?i Andronescu . Doi fo?ti mini?tri ai înv???mântului, acum mai cunoscu?i ca invita?i-abona?i pe la diverse televiziuni de ?tiri ?i de opozi?ie.  C? oamenii au mereu ceva de spus la respectivele posturi am mai în?elege prin aceea c? r?spund invita?iilor primite, în cele ce urmeaz? doar o mic? trimitere la situa?ia celor care sunt mereu de partea profesorilor, a românilor, în general, atunci când este vorba de lovit în plin regimul B?sescu. Nu suntem fani ai acestui regim, dimpotriv?, consider?m c? ho?iile cele mai mari se fac de când sunt „portocalii” la putere, cei care, cu nesim?ire, iau de la cei mul?i ?i s?raci ?i dau celor boga?i, ca într-un film Robin Hood cu scenariul întors pe dos, mai precis oferind banii publici firmelor de partid PDL ?i g??tilor din jurul fiec?rui ales PDL, prin încredin?area direct? sau prin licita?ii la care mafia politico-economic? e mare ?i nimeni nu se prezint? pentru a nu-i sup?ra pe fo?tii tovar??i, acum democra?i prin declara?ie, oriunde în ?ar?. Revenind la cei doi fo?ti mini?tri, am avut curiozitatea s? le verific?m declara?iile de avere, acolo unde sunt, pentru a ar?ta celor care citesc, gândesc ?i voteaz?: nu oricine ?ip?: profesorii mor de foame sau românilor le e greu o ?i duc tragic, ba, dimpotriv?, sunt ni?te bugetari de lux cu salarii enorme ?i care vor avea ?i pensiile pe m?sura locurilor în care colegii lor din universit??i i-au ales. ?i începem cu Marga. ?eful UBB declar? la universitate: salariu func?ia de baz? din resurse bugetare ?i extrabugetare 136.441 lei (1,36 miliarde de lei vechi). So?ia sa, care lucreaz? tot la UBB, ia „doar” 66.966 lei, spune declara?ia de avere semnat? la sfâr?itul lui 2010. A?adar, ca orice familie de români   care munce?te la stat, familia Marga duce acas? peste 200.000 de lei (dou? miliarde de lei). A zis cineva de salarii nesim?ite? Poate la nivel mai jos de rector, rectorii fiind în România, în jegul de înv???mânt actual, imbecilizat de experimente ?i de materialul slab cu care se vine din familie, mai bine pl?ti?i decât ministrul de resort! ?i vorbim aici exclusiv de angaja?ii la stat, nu ne intereseaz? rectorii de la universit??i private, care nu pot fi constrân?i s? î?i limiteze salariile !De curiozitate am c?utat-o ?i pe  Andronescu la Universitatea Politehnic? din Bucure?ti, dar ne-a fost cu neputin?? s? îi g?sim declara?ia de avere. Ne mul?umim cu cea de la Parlament, semnat? la sfâr?itul lui 2008 ?i care adun?, ca deputat ?i ca profesor universitar, doar 183.934 lei (1,83 miliarde de lei). Dr?gu? ?i acest venit trecut la rubrica venit anual încasat, nu-i a?a? ?i cu ace?ti bani la te?cherea cum s? nu vii la televiziuni f?r? grija zilei de mâine ?i s? condamni regimul B?sescu, s? îi aperi pe români de cancerul portocaliu ?i s? mai încerci s? cape?i un pic de capital politic în vederea alegerilor care nu sunt la mare distan??? La români, de bun sim? ar fi ca acela care nu fur? s? strige ho?ii sau ca acela care e cu adev?rat s?rac s? condamne s?r?cia. Cu miliardele în buzunar, doar pentru c? ai prins o slujb? gras? la stat, demersul televizonistic pare, din start, sortit e?ecului. Dar cum românul nu înva?? din gre?eli, poate c? pic?tura chinezeasc? a rectorului miliardar de la stat î?i va face efectul ?i ne vom bucura de noi „succesuri” pe plan politic ?i de imagine a unor angaja?i care ne cost? incredibil de scump !

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X