Feb 20 2011

Artificii ?i cânt?re?i la Sânnicolau Mare pentru cinstirea victoriei lui Traian B?sescu – pe bani publici?!

Articol publicat in: Administratie, Mass-media, Politica


Artificii ?i cânt?re?i la Sânnicolau Mare pentru cinstirea victoriei lui Traian B?sescu – pe bani publici ?!

Acordând aten?ie siteului prim?riei din Sânnicolau Mare, mai ales dup? ce un pedelist târgumure?ean pus cu forcepsul viceprimar (Maior) s-a „sc?pat” ?i a anun?at c? locul în divizia secund? de fotbal a fost adus în campanie electoral? de candidatul Florea (cât de jos s-a ajuns, doar la a treia încercare!), prin prietenia cu primarul portocaliu din Sânnicolau Mare, am g?sit ceea ce urmeaz?: sub titlul bombastic - Sarbatorirea victoriei lui Traian Basescu:„Cet??enii ora?ului nostru i-au acordat fostului ?i actualului ?ef al statului peste 70% voturi de încredere, ceea ce înseamn? c? Sânnicolau Mare este, spre dezam?girea ?i invidia unora, un ora? portocaliu. Seara zilei de 7 decembrie a fost una special?, într-adev?r special?, printr-o manifestare de bucurie extraordinar?. În câteva ore, to?i cet??enii ora?ului s-au mobilizat ?i s-au adunat necondi?ionat în centrul ora?ului pentru a s?rb?tori, a?a cum se cuvine, Marea Victorie. Nimeni nu se a?tepta la o prezen?? atât de mare. Trebuie spus c? s-a organizat în cinstea evenimentului un adev?rat spectacol, cu muzic? popular?, cu vin fiert ?i nelipsitele artificii. A?a cum se cuvine în momentele de veselie ?i bun? dispozi?ie, s-a încins repede o hor? la care s-a al?turat ?i domnul primar D?nu? Groza. Acordurile muzicii populare au r?sunat peste tot, deoarece la eveniment au fost invita?i ?i cânt?re?i ?i instrumenti?ti de muzic? popular?”.

Observa?i, v? rog, cum slujba?ii pe bani publici anun?? triumf?tori: „Marea Victorie” ?i într-un stil de propagandist demn de anii 50! Bineîn?eles c? indivizii din prim?rie au  uitat esen?ialul: cine a organizat, pe ce bani ?i ce caut? propaganda de partid pe siteul unei institu?ii publice ?! Alo, se sesizeaz? cineva s? îi ia la întreb?ri pe responsabilii de transformarea siteului unei institu?ii într-un loc de efectuat propagand? exaltat? ?i pe bani publici?! Siteul unei institu?ii publice nu e loc de fluturat rahaturi de partid sau asta nu func?ioneaz? în cel mai vestic ora? al ??rii? ?i  verific? cineva ?i pe ce bani s-a f?cut petrecerea de „Marea Victorie”? Sau e tabu, c? tot aici ?i-a lansat ?i pre?edintele „fost ?i actual”…  „catindantura”?!

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X