Apr 03 2011

O nou? mega-afacere cu Prim?ria Târgu-Mure? autoritate contractant?: reabilitare termic? la 10 blocuri, la pre? estimat de vreo 30 de apartamente!

Articol publicat in: Administratie, Afaceri, Mass-media


O nou? mega-afacere cu Prim?ria Târgu-Mure? autoritate contractant?: reabilitare termic? la 10 blocuri, la pre? estimat de vreo 30 de apartamente!

Cum se face o nou? mega-afacere în anul de criz? 2011 la Târgu-Mure?? R?spunsul trebuie c?utat la autoritatea contractant? – Prim?ria Târgu-Mure? – care este încântat? s? dea cuiva, vom vedea dac? este o firm? abonat? la banul public, a?a cum se b?nuie?te, o afacere de 5,6 milioane de lei (56 de miliarde de lei vechi, adic? peste 1,25 milioane de euro!). Cum se pot ob?ine ace?ti bani – din …reabilitare! 10 blocuri la suma total? anun?at? dau doar vreo 560.000 de lei media per bloc ?i cu ace?ti bani, se pot cump?ra cel pu?in dou? apartamente în acel bloc, ca s? ave?i o scar? de compara?ie pentru afacere! ?i se dovede?te, o dat? în plus, avântul unora de a construi, repara, în anii de criz? ?i înainte, desigur, de campania electoral?. Anun?ul este postat pe licitatiapublica.ro, care cuprinde ?i alte mega-afaceri în ani de criz?, de genul repara?ii în gr?dina ZOO, respectiv în Cetatea medieval?, afaceri de multe milioane de euro în folosul sau deocamdat? în vizorul altora care nu pot construi ?i supravie?ui f?r? bani publici.

Invitatia numarul 284981

 

Autoritate contractanta

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Cod de identificare fiscala: 4322823

Adresa: Piata Victoriei nr.3, Targu Mures

Telefon: 0265-268330

Fax: 0365-801856

Detaliu invitatie

Denumire invitatie: Lucrari de reabilitare termica a 10 blocuri de locuit din Municipiul Tirgu Mures

Modalitate de desfasurare: Procedura offline

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

CPV: 45321000-3 – Lucrari de izolare termica (Rev.2)

Tip contract: Lucrari

Obiectul contractului: Reabilitare termica a blocurilor situate pe str. Infratirii nr. 10-16 , str. Ciucas nr. 3 si nr. 7 , B-dul 22 Decembrie 1989 nr. 24, str. Aleea Cornisa nr. 27-29, , str. Prieteniri nr. 17, str. Narciselor nr. 8, str. Koos Ferencz nr. 12, str. Gh. Doja nr. 50, str. Bobalna nr. 20 cuprinse in programul de masuri speciale de reabilitare termica pe anul 2011

Stare procedura: In Desfasurare

Data publicarii: 23.03.2011 12:44

Data limita de depunere a ofertelor: 05.04.2011 10:00

Adresa la care se transmit ofertele: Municipiul Tirgu-Mures, P-ta Victoriei nr. 3, camera 45

Data si ora deschiderii ofertelor: 05.04.2011 11:00

Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Municipiul Tirgu-Mures, P-ta Victoriei nr. 3, camera 45

Limba de redactare a ofertei: Romana

Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare : Nu

Tip de finantare: Cofinantare

Tip Autoritate: Sectorial: Nu

Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice

Valoare estimata: 5,645,161 RON

Criterii de calificare: Declaratia privind eligibilitatea, declaratia privind inexistenta starii de faliment, decl. privind neincadrarea in situatiile descrise la art. 69^1 din O.U.G. nr.34/2006, decl. pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura de licitatie este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, certificat emis de ORC.Certificate constatatoare privind plata datoriilor catre Bugetul de Stat si Bugetul Local.Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani cu valoare egala sau mai mare de 11.000.000 lei

Experienta similara – executarea in ultimii 5 ani cel putin a unui contract de lucrari similare cu valoare egala sau mai mare de 5.645.161 lei.

Certificarea ISO 9001:2001 sau echivalent, ISO 14001:2001 sau echivalent, ISO18001:2001 sau echivalent in domeniul constructiilor civile.

Certificarea ISO 9001:2001 sau echivalent, ISO 14001:2001 sau echivalent, ISO18001:2001 sau echivalent in domeniul instalarii de tamplarie PVC

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Documentatia de atribuire este atasata anuntului de participare.Garantia de participare in cuantum de 100.000 lei.

 

 

 

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X