Apr 15 2011

Gunoi târgumure?ean de imagine pedelist?, de Florii!

Articol publicat in: Administratie, Afaceri, Mass-media


Gunoi târgumure?ean de imagine pedelist?, de Florii !

În an de criz? (?i de afaceri inutile ale nesim?i?ilor de pedeli?ti), am ajuns la afaceri de genul: felicit?ri de… Florii! Iat? ce le-a „f?tat” mintea b?ie?ilor cu carnet de partid portocaliu, pentru imagine ?i unele afaceri! Se ia un plic personalizat cu textul „Prim?ria Târgu-Mure?” ?i cu poza cl?dirii institu?iei respective. În plic se pune o ilustrat? felicitare cu doi copii ?i multe flori. Textul care înso?e?te ilustrata este cel care urmeaz?: „La început de prim?var?, celebr?m împreun? sfânta s?rb?toare a Floriilor, moment ce ne aminte?te de intrarea Domnului Nostru Iisus Hristos în Cetatea Ierusalimului. Cu acest prilej v? transmitem tuturor celor care purta?i nume de flori, întreaga noastr? considera?ie, sincere ur?ri de s?n?tate, fericire ?i via?? lung?, Dumneavoastr? ?i întregii familii, tuturor celor dragi. Fie ca aceast? prim?var? s? ne lumineze sufletele, s? ne apropie, s? ne dea deschidere ?i în?elegere pentru a putea s? primim cu inima curat? lumina Învierii ! La mul?i ani! Primar Dr. Dorin Florea, Viceprimar Ec. Claudiu Sergiu Maior.”

Despre cât va mai costa bugetul public noua mega-?mecherie de an de „criz?” ?i an premerg?tor alegerilor locale nu se spune nici pâs, dar ca s? v? face?i idee, pe plic este  ?tampila „Po?ta Român? 1 leu ”, adic? costul distribu?iei, iar despre costul felicit?rii nu avem habar. Noua afacere în folosul imaginii pedeli?tilor din prim?rie, care exploateaz? pân? ?i s?rb?torile religioase pentru a se pune în eviden??, este complet? dac? ne gândim ?i cine ocup? postul de director al OJRP Mure? (Oficiul Jude?ean de Re?ea Po?tal?) – Eugen Cri?an, un alt pedelist! A?adar, avem un primar PDL, un viceprimar PDL (pupilul lui Florea, pus în func?ie cu circul cunoscut) ?i un responsabil cu distribu?ia felicit?rilor, Cri?an, tot PDL. Anul e unul de criz?, dar asta nu conteaz? pentru ?mecherii banilor publici care nasc astfel de ini?iative, iar pentru o transparen?? ar fi normal ca beneficiarii reclamei pascale s? ofere informa?ii despre costul tip?ririi felicit?rilor la Digital Color Company, despre costul distribu?iei, s? anun?e unde a fost anun?at? licita?ia pentru tip?rirea felicit?rilor. În?elegem ?i propaganda pentru unii ?i al?ii (actualul ?i viitorul candidat la prim?rie), dar prin canalele obi?nuite (licita?iile la care câ?tig? doar firmele lui Sergiu Zere? ?i Felix T?taru), dar s? se foloseasc? unii pân? ?i de s?rb?torile de Florii ca s? î?i fac? imagine e prea mult.

P.S. 1: Pentru cei care nu ?tiu, Târgu-Mure?ul mai are un viceprimar, Csegzi. „B?ie?ii de?tep?i” nu îl las?, îns?, în fa??, iar la toate ac?iunile de propagand? ?i imagine îi g? sim doar pe cei doi pedeli?ti, Csegzi e doar o entitate neglijabil? pentru ei.

P.S.2: Suntem curio?i de Pa?ti ce mai inventeaz? in?ii care au doar calitatea de a face praf banul public, în an de criz? ?i pe o institu?ie care a pierdut recent proces în jur de un milion de euro cu MTS Company, firm? care nu ?i-a primit banii de la unul dintre cei aminti?i mai sus ?i care a avut lucr?rile de repara?ii recep?ionat de alt ins dintre pedeli?tii actuali  anun?a?i mai sus). R?mâne s? îi identifica?i dumneavoastr? pe cei doi, despre cel de-al treilea v? spunem doar c? fosta sa firm? (c?ci,având func?ie public?, respectivul nu poate s? mai fie consultant-manager) câ?tig? „transporturile terestre ocazionale ale Prim?riei Târgu-Mure?” (afacere de sute de mii de euro), ca s? ave?i idee cam care a fost statutul ocupa?ional al celor care ne felicit? acum pe banii no?tri!

 

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X