Mai 26 2011

Evolu?ie lingvistic?: Casa de cultur? Mihai Eminescu – Casa Eminescu –Centrul cultural Mihai Eminescu = acela?i Serviciu de activit??i culturale, de prest?ri servicii hoteliere, alimenta?ie public? ?i alte activit??i

Published by under Mass-Media and tagged:

Articol publicat in: Administratie, Afaceri, Politica


Evolu?ie lingvistic?: Casa de cultur? Mihai Eminescu – Casa Eminescu –Centrul cultural Mihai Eminescu =  acela?i Serviciu de activit??i culturale, de prest?ri servicii hoteliere, alimenta?ie public? ?i alte activit??i

Casa de cultur? Mihai Eminescu din Tārgu-Mure? mai tr?ie?te cu aceast? denumire doar īn min?ile febrile  ale celor care vor s? acrediteze c? īn cl?dire se face ceva cultural, cānd de fapt se urm?re?te orice altceva aici.  Dac? unii din prim?rie vor s? anun?e, de pild?, o sear? de roman?e cl?direa devine Casa de cultur? Mihai Eminescu sau – īn caz de prostie extrem? ale altor angaja?i pe bani mul?i ?i calificare ?tiut? doar de ei ?i de cine ?tie de vreun concurs pentru posturile lor – Casa Eminescu  (memorial?, de na?tere? Ce e aia Casa Eminescu  ?tiu doar… telectualii pu?i pe promovat doar ce le convine prin monitorul prim?riei). Adev?rul este c? nu avem nici Casa Eminescu, nici Cas? de cultur? Mihai Eminescu, ci cl?direa g?zduie?te  un banal serviciu al unui serviciu al prim?riei, inventat dup? debarcarea lui Vasile Dorel ?i impunerea so?iei de PDL-ist (Simona Bor?an), deci cl?direa poate s? poarte foarte bine numele serviciului, c? doar nu desfiin?ezi institu?ia ?i p?strezi numele ?i tu organizezi tārguri de chilo?i ?i haine la kilogram, cum se mai īntāmpl? sub glorioasele conduceri agreate de unii din partid. Īntr-un ziar local ?i pe acest blog am publicat  din  procesul verbal al ?edin?ei ordinare a Consiliului local municipal din 26 februarie 2009, care dovede?te c? to?i cei 22 de consilieri au votat proiectul de hot?rāre „privind unele m?suri īn reorganizarea serviciilor publice ?i aparatului de specialitate al primarului”. Conform hot?rārii, Casa se…desfiin?eaz? ! Art. 1 precizeaz? clar „Se reorganizeaz? Casa de cultur? a ?tiin?ei ?i tehnicii „Mihai Eminescu”, institu?ie public? cu personalitate juridic?, (imobilul cu dot?rile aferente din Tārgu-Mure?, str. Nicolae Grigorescu , nr.19), īn sensul desfiin??rii acesteia, iar activitatea sa se reorganizeaz?  ?i va func?iona ca Serviciu de activit??i culturale, de prest?ri servicii hoteliere, alimenta?ie public? ?i alte activit??i īn cadrul Serviciului public de utilit??i municipale, cu respectarea legisla?iei īn vigoare, aplicabil?. Personalului existent la institu?ia care se desfiin?eaz? prin reorganizare i se aplic? prevederile art. 2 ?i 3 din prezenta hot?rāre, considerāndu-se transferat ?i salarizat potrivit reglement?rilor specifice unit??ilor bugetare, īn structura SPUM.   Art. 3. Īn termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei hot?rāri se vor actualiza regulamentele de organizare ?i func?ionare ale structurilor afectate de modific?ri ?i se vor elabora, conform reglement?rilor īn vigoare, criteriile pentru echivalarea, respectiv disponibilizarea personalului, precum ?i documenta?iile aferente externaliz?rii (prin concesionare , īnchiriere, etc) unor activit??i din cadrul serviciilor publice (cimitire, vespasiane, paz?, etc.). Īn cadrul termenului de mai sus, se va īntocmi un plan de afaceri pentru punerea īn aplicare a art. 1. Art. 4. Cu executarea prezentei hot?rāri se īncredin?eaz? primarul municipiului Tārgu-Mure?, prin aparatul de specialitate al primarului ?i ?efii serviciilor publice īn cauz?”.    Hot?rārea are la baz?   avizul favorabil nr. 72/I/19.02 2009, emis de Direc?ia Jude?ean? pentru Cultur?, Culte ?i Patrimoniul Cultural Na?ional Mure? (adic? semn?tura lui B?ciu?, cel care avea s? r?mān? īn func?ie ?i sub pedeli?ti, desigur, o coinciden??). ?i dac? unii au spus adev?rul mai demult īn privin?a Casei, s? vedem ce spune gura p?c?tosului pe siteul prim?riei:

Īn perioada 23-29 mai 2011, va avea loc cea de-a XV-a edi?ie a „Zilelor Tīrgumure?ene”. Cu acest prilej, Prim?ria Municipiului Tīrgu Mure? invit? toate institu?iile publice ?i O.N.G.-urile, care doresc s? participe la programul cultural- sportiv, s? depun? propunerile vizānd programul de desf??urare, la Prim?ria Municipiului Tīrgu Mure?, Serviciul Activit??i Culturale, Sportive, de Tineret ?i Locativ (īn incinta Centrului Cultural Mihai Eminescu, Str. Nicolae Grigorescu, nr. 17-19,camera 8) . Termenul limit? de depunere a propunerilor este 12 mai 2011. Dup? cum se vede, cuvāntul magic Serviciu a fost pus pe hārtie de cel care a n??it Casa īn urm? cu ceva ani pentru so?ia membrului s?u de partid, dar respectivul o comite iar, inventānd un… Centru cultural Mihai Eminescu. A?tept?m urm?toarea inven?ie lexical? a in?ilor din prim?rie, mereu surprinz?tori īn ale botezatului pentru a nu atrage aten?ia prea mult asupra destina?iilor curente ale cl?diri: hotel, tārg ?i loc de hr?nit ?i mai pu?in activitate cultural?, aceasta fiind  mai mult īn spa?iile Casei de cultur? a studen?ilor, deci ale altei institu?ii!

P.S. B?ie?ii de?tep?i ?i-au adus aminte de cum se fac banii īn criz? sco?ānd o licita?ie rapid la īnainterea : Reparatii si compartimentari incaperi cu destinatie culturala,acoperis la casa de cultura M.Eminescu, o afacere estimat?, pentru cine īntreab?, la 340.000 de lei (vreo 80.000 de euro). ?i banii vin, a?i ghicit, din bugetul nostru  ?i īntr-un an preelectoral.

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X