Iul 13 2011

Chirie gratis la Târgu-Mure?! Desigur, nu la mini-prim?rii, ci la motocositoare!

Chirie gratis la Târgu-Mure?! Desigur, nu la mini-prim?rii, ci la motocositoare!

Prim?ria Târgu-Mure? are un site. Pe el, printre articole de imagine pentru candida?ii PDL  Florea ?i Maior, afla?i mereu în campanie de imagine ?i propagand?, g?sim ?i urm?toarele rânduri:

 

În conformitate cu HCL145 din 28 septembrie 2000 zonele adiacente blocurilor de locuin?e au fost date în folosin?? ?i între?inere asocia?iilor de proprietari . Acest lucru înseamn? printre altele între?inerea spa?iilor ?i zonelor verzi precum ?i a parcurilor preluate. Anul acesta, datorit? condi?iilor meteo speciale (numeroase zile ploioase urmate de zile c?lduroase) s-a ajuns la o cre?terea rapid? a covorului de iarb? ?i a vegeta?iei din jurul blocurilor de locuin?e. Având în vedere acest fenomen, Prim?ria a decis s? intervin? prompt în sprijinul asocia?iilor de proprietari preluând o important? parte din activitatea de cosit, greblat ?i transport al ierbii de pe suprafe?ele din jurul blocurilor, precum ?i integral de pe suprafe?ele aflate pe domeniului public. Despre acest lucru, viceprimarul Claudiu Maior a declarat: „Am intervenit în cartiere pentru c?, din cauza masei mari de iarb? crescut? în urma ploilor, asocia?iile de proprietari nu reu?eau s? coseasc? suprafe?ele dintre blocuri ?i astfel a trebuit s? îi ajut?m. Trebuie ?tiut c? Prim?ria ?i pân? acum a sprijinit asocia?iile de proprietari având în inventar 30 de motocositoare care puteau fi închiriate gratuit de c?tre asocia?iile ce doreau s? le foloseasc?. Acum îns? am fost nevoi?i s? cosim urgent aceste mari suprafe?e de iarb? dintre blocuri pentru a nu permite ?ân?arilor ?i altor insecte d?un?toare s? se înmul?easc?. Concret, în zona Aleea Corni?a, Mihai Viteazul, 7 Noiembrie s-au cosit 367.000mp, în zona Tudor Vladimirescu s-au cosit 460.000mp., în zona Libert??ii, Rovinari, Dâmbul Pietros s-au cosit 120.000mp, iar în zona Aleea Carpa?i, Unirii s-au cosit 91.000 mp. Iat? c? peste 1 milion de metri p?tra?i înseamn? 100 de hectare ?i este destul de mult. În zilele urm?toare mai avem aproximativ tot pe atât de cosit, în total fiind vreo 200 de hectare. Iarba cosit? se transport? la Gr?dina Zoologic? ?i se depoziteaz? ca hran? pentru animale din acest complex. Pe aceast? cale îi rog pe to?i târgumure?enii care locuiesc în cartierele de blocuri ale ora?ului s? ne sprijine în ac?iunea de cosit, activitate care de fapt ar fi trebuit realizat? de asocia?iile de proprietari. Pe de alt? parte, îi asigur?m pe to?i cet??enii c? Prim?ria va continua în ritm sus?inut lucr?rile de între?inere ale zonelor verzi.”

Organul de popularizare pentru ispr?vile lui Maior ?i Florea vorbe?te, prin gura  insului vizat s? fie viitorul primar al municipiului, dup? ce a fost viceprimarul pus cu scandal prin sabotarea de c?tre ?eful s?u a viceprimarului liberal, de închiriat….gratuit. În ora?ul în care ?mecherii de la prim?rie au externalizat servicii de spa?ii verzi, au desfiin?at casa de cultur? Mihai Eminescu, au pus mâna pe cinematograful Arta pentru a pompa aici lucr?ri de 500.000 de euro doar pentru recompartimentare (v? da?i seama ce man? cereasc? pentru firmele abonate ?i poate pentru unele firme care câ?tig? licita?ii f?r? sprijin din partid) ?i au b?gat bani în alte afaceri f?r? jen? fa?? de contribuabilul prost/prost informat,  care îi suport?, vorbim de închiriere…gratuit?. Adic? nu ce a f?cut Bor?an cu discoteca sa, care a ajuns mini-prim?rie sau ce nu au f?cut al?i particulari cu apartamente date b?ie?ilor  de?tep?i pe post de mini-prim?rii pentru chirii grase de tot! Uite c? se mai poate închiria ceva gratuit în ora?ul acesta, în afar? de spa?iul public pentru zilele târgumure?ene romantice sau pentru s?pt?mâna-luna-sezonul-anotimpul-deceniul m?rului la Târgu-Mure?, afacerea cu avizul doctorului democrat, cu pia?? în… Pia?a Trandafirilor, pentru c? ora?ul este o întreag? pia?? (târg) pentru b?ie?ii de?tep?i de la partid ?i pentru cei care sunt pl?ti?i din banii publici ?i joac? conving?tori roluri de pro?ti!

P.S.1 Dac? tot e liber la închiriere, nu cedeaz? unii camerele de supraveghere orientate taman spre vilele lor ?i cu supraveghere gratis, adic? pe banii altora ? Sau s? închirieze gratuit poporul vreun autobuz de-a lui Maior, pardon, Siletina, ca s? vad? ce transporturi terestre ocazionale face prim?ria pe banii lor?

P.S 2. Articol inspirat de postarea de pe blogul lui Damian Samoil?

 

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X