Iul 18 2011

Talenta?ii domni Duru ?i Sandu ?i fotbalul murdar din România, pe echipe de partid, pentru firmele netermina?ilor din partid ?i pentru ordinarii care nu î?i pot câ?tiga sportiv locul în divizie

Talenta?ii domni Duru ?i Sandu ?i fotbalul murdar din România, pe echipe de partid, pentru firmele netermina?ilor din partid ?i pentru ordinarii care nu î?i pot câ?tiga sportiv locul în divizie

Este un film celebru, poate v? este cunoscut numele s?u – Talentatul domn Ripley. Ripley-ul acesta este un tân?r pl?tit s? î?i fac? treaba, care const? în aducerea acas? a fiului risipitor al unui mare bog?ta?. Personajul lui Matt Damon se va dovedi, îns?, mult mai ambi?ios ?i va dep??i ceea ce a fost pus s? fac?, ajungând pân? la distrugerea fizic? a persoanei de care trebuia s? aib? grij?! Extrapolând, personajul este jucat pe scena fotbalistic? de Mircea Sandu, cel pl?tit s? aib? grij? de federa?ie ?i s? readuc? fotbalul românesc la locul meritat, respectiv de Viorel Duru , director licen?e ?i afilieri la FRF.  Cei doi au avut reac?ii dintre cele mai ciudate, legat de licen?iere ?i de cump?ratul de locuri de divizie în campanie electoral? de c?tre neputincio?ii candida?i PDL. Prins la Târgu-Mure?, acolo unde s-a ?inut o întâlnirea a conducerii FRF ?i a conducerilor a mai multor cluburi din ?ar?, Mircea Sandu a replicat f?r? jen? la observa?ia c? FRF avizeaz? ?mecheriile f?cute prin cump?rarea de locuri de divizie B pentru sus?inerea unui candidat PDL (cu trimitere, desigur, la Târgu-Mure?, unde dispera?ii banilor publici au inventat pentru Florea, în campanie electoral?, o echip?, dup? ce au ratat Forex ?i Minerul). R?spunsul oficialului FRF a fost: sus?in parteneriatele public-private! Bine, era ?i greu s? se ia de gazde, când stai cu Lupescu, R?dulescu et Comp. în Hotel President, stai ?i lâng? Maior, pedelistul pus s? conduc? stru?o-c?mila FCM (adus? pe loc de la primarul PDL din Sânnicolau Mare, cum ne declara cel care era pe atunci un am?rât de consilier personal al lui Florea ?i nu viitorul viceprimar pus cu scandal). Probabil, domnul Sandu se credea tot pe vremea comunismului, atunci când mai fiecare întreprindere sau ora? erau îndemnate s?-?i înfiin?eze echipe de fotbal, de handbal, de popice, folosind pentru cluburi bunurile care apar?ineau practic comunit??ii. Talentatul domn Sandu a reu?it astfel s?-?i dep??easc? atribu?ia de ?ef al FRF  ?i a închis ochii la ?mecheriile politice cu echipe pân? ?i în culori politice – portocaliu-albastru, ca s? ?tie ?i tâmpitul care voteaz? cine îi face cadou pe banii s?i echipa, cum s-a f?cut c? plou? la mi?cula?iile lui Boc care b?ga ?i el miliarde în U Cluj! Cel de-al doilea domn Ripley este domnul Duru. Nu e cel cu s?punul turcesc, un domn pe care l-am perceput… dur înainte s? îi ?tiu numele. Doar r?spundea de licen?ieri ?i afilieri! Ei, bine, talentatul domn Duru închide ?i el ochii, moale, la modul în care unii î?i fac rost cu nesim?ire de licen?e, recte FCM Târgu-Mure?, care, ca s? nu r?mân? 3 ani în divizia B, cum prevedea normativul, s-a trezit c? este urma?a AS Unirea Sânnicolau Mare! O mic? ?mecherie ?i din 3 ani în divizia secund? ai f?cut unul, ca la o reducere de pedeaps? pentru pu?c?ria?i : „În leg?tur? cu situa?ia juridic? a clubului FCM Târgu-Mure? v? preciz?m urm?toarele: la data lu?rii deciziei de refuzare a acord?rii licen?ei pentru sezonul 2009/2010, respectiv pe 25 mai 2009, clubul nu a prezentat dovada c? este continuatorul activit??ii fotbalistice a sec?iei de fotbal a clubului polisportiv AS Unirea Sânnicolau Mare. Ca urmare, clubul FCM Târgu-Mure? nu putea solicita licen?a, deoarece nu avea vechime ca membru afiliat de minim trei ani la data când începea sezonul competi?ional pentru care solicita licen?a, respectiv 1 iulie 2009 . Ulterior anun?ului privind refuzarea acord?rii licen?ei ?i a motiv?rii acesteia, clubul a prezentat la FRF documenta?ia complet? privind situa?ia juridic?, din care reiese c? sec?ia de fotbal a AS Unirea Sânnicolau Mare s-a divizat de clubul polisportiv, ?i-a schimbat denumirea în FCM Târgu-Mure? ?i sediul social în Târgu-Mure?, consfiin?ite prin Hot?râre judec?toreasc?. Pentru a ob?ine Certificat de identitate sportiv?, clubul FCM a prezentat la MTS statutul asocia?iei, în care se preciza c? este continuatorul activit??ii sec?iei de fotbal a AS Unirea Sânnicolau Mare. Pentru scopul acord?rii licen?ei, v?zând aceste acte juridice, clubul FCM poate solicita licen?a pentru sezonul 2010/2011„.

În aceste condi?ii, cu doi talenta?i domni….Ripley, cum mai putem vorbi de un fotbal s?n?tos, jucat pe teren, f?r? influen?e politice ?i cu consecin?e construire de stadioane, de instala?ii de iluminat, transportarea galeriilor pe bani publici etc. ?i ne apuc?m s? facem, cic?, ordine trimi?ând Timi?oara ?i Bistri?a în B ?i Craiova în C, ca din întâmplare netezind drumul echipelor bucure?tene care se cam… împiedicau de Timi?oara spre titlu?

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X