Aug 12 2011

Se întâmpl? la Târgu-Mure?: Angajat la stat ?i fondator al unei asocia?ii culturale care prime?te bani de la prim?rii PDL/PNL ?i de la consiliul jude?ean (UDMR)

Articol publicat in: Administratie, Afaceri, Politica


Se întâmpl? la Târgu-Mure?:

Angajat la stat ?i fondator al unei asocia?ii culturale care prime?te bani de la prim?rii PDL /PNL ?i de la consiliul jude?ean (UDMR)

Primim de la jandarmi urm?torul comunicat:

Luni, 15 august a.c., de la ora 14.00, pe Platoul Monumentului Eroilor de la Oarba de Mure? va avea loc prima edi?ie a Festivalului Cântecului Popular Patriotic „La Oarba ?i la Iernut”.Evenimentul îl are drept ini?iator pe domnul c?pitan  Ciprian Istrate, ofi?er în cadrul Grup?rii de Jandarmi Mobile „ Regele Ferdinand I” Târgu-Mure? ?i fondator al Asocia?iei Culturale „Pe Mure? ?i pe Târnav?”. Ideea organiz?rii acestui festival este aceea de cinstire a eroilor care s-au jertfit la Oarba de Mure?, de  readucere în aten?ia publicului tân?r, în special, a sentimentului patriotic na?ional, de pre?uire a trecutului istoric al poporului român, de devotament fa?? de neam ?i ?ar?, a precizat cpt. Ciprian Istrate. Cu acest prilej va fi oficiat? o slujb? comemorativ?, vor fi sus?inute alocu?iuni, iar de la ora 15.00 va fi prezentat un program artistic. La spectacolul folcloric extraordinar au fost invita?i interpre?i de marc? ai cântecului patriotic: Veta Biri?, Sava Negrean Bruda?cu, Dumitru F? rca ?, Aurel T?ma?, Nicolae Mure?an, Marius Ciprian Pop, Cornelia ?i Lupu Rednic, Radu Ciorda?, al?i interpre?i tineri care vor duce peste timp mesajul cântecelor patriotice, precum ?i ansambluri folclorice. La aceste eveniment sunt a?tepta?i to?i amatorii  de folclor autentic românesc.

Am decis s? trecem peste ceea ce ?tiam despre ini?iatorul evenimentului, cunoscut ?i pentru emisiunile la ?tii TV (post cu aplecare spre PDL) ?i pentru prezen?a aproape non-stop în spectacolele organizate de Prim?ria Târgu-Mure? (condus? de ?ef PDL Mure?). Dac? am considera evenimentul de la Oarba de Mure? f?r? interesele politice am putea c?uta cei 3.000 de lei primi?i pentru eveniment de la Consiliul Jude?ean Mure? (solicitarea 5414, din pozi?ia 17 în lista programelor, proiectelor ?i ac?iunilor culturale pentru care se solicit? finan?are din bugetul public al jude?ului Mure? în anul 2011), convocatorul în baza dispozi?iei primarului din Târn?veni nr.2391 din 22.07.2011, care are pe ordinea de zi, la num?rul 2 aprobarea parteneriatului prim?riei cu asocia?ia amintit?.  Siteul Târn?veni.ro d? chiar ?i o generozitate cu autocare gratuite pentru cei care vor sa participe la festival, puse la dispozi?ie de Prim?ria municipiului Târn?veni, autocare(s? fie ale Siletinei, firma cu care a intrat Maior – PDL în prim?rie?!) care vor pleca din fata complexului Venus,  de la ora 13. Citând din Zi de Zi, ini?iativa noului spectacol apar?ine Asocia?iei Culturale „Pe Mure? ?i pe Târnav?” care în parteneriat cu Prim?ria Iernut, Ministerul Culturii ?i Patrimoniului Na?ional, Institu?ia Prefectului Jude?ului Mure?, Consiliul Jude?ean Mure?, Prim?ria Târgu-Mure? (PDL n.n), Prim?ria Ludu? (PDL), Prim?ria Târn?veni (PDL), Prim?ria Chiheru, Prim?ria Ogra, Prim?ria Nade? ?i Prim?ria Dane? (PDL) s-au ocupat de toate aspectele organizatorice.

Nu ?tim câ?i bani s-au strâns din bugetele locale pentru acest festival, dar cert este c? se simte o component? politic? important? PDL, de an de criz?, când toat? lumea trebuie s? mai câ?tige cinstit un ban. Iar dac? pozi?ia de angajat la stat concord? cu pozi?ia de fondator al asocia?iei care prime?te bani publici s? verifice institu?iile abilitate. Oricum, ne amintim c? la Târgu-Mure? s? lucrezi pentru FCM, pentru posturile de imagine PDL, în prim?rie, prefectur? ?i consilii locale ?i jude?ene ?i s? faci parteneriate cu institu?ia cu bani publici este un fapt divers atunci când ai de ocupat domeniul public, de f?cut târguri de nun?i sau lactate, concerte sau festivaluri de g?tit. Verific? cineva statutul de angajat cu cel de partener pe firma proprie  cu institu?ia la care lucreaz? respectivul/respectiva?

Mia trebuie spus ?i c? asocia?ia respectiv? a avut programat spectacol în 26 iunie cu Prim?ria Ludu? (condus? tot de un PDL-ist) pe afi?!

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X