Aug 14 2011

La Trgu-Mure?, Monitorizare n folosul popula?iei (?i poate ?i a vilelor unor ale?i), de aproximativ 600.000 de euro, prin finan?area ministerului lui Nu?i Udrea Coco?

Articol publicat in: Administratie, Afaceri, Politica


La Trgu-Mure?,

Monitorizare n folosul popula?iei (?i poate ?i a vilelor unor ale?i), de aproximativ 600.000 de euro, prin finan?area ministerului lui Nu?i Udrea Coco?

Cum e an de criz?, siguran?a popula?iei nu putea sc?pa aten?iei b?ie?ilor de?tep?i care au reu?it n ?ar?, sub acoperirea c? fac investi?ii pentru siguran?a popula?iei, s? ?i pun? camerele de supraveghere ?i comunitarii (p.locali) s? le p?zeasc? vilele ! Probabil c? la Trgu-Mure?, ora?ul afacerilor PDL, vom constat acela?i trend ?i c? unii se vor bucura de securitate a locuin?elor lor pe bani publici, cum se zice c? unii profit? deja. Pn? atunci, citi?i cum sun? licita?ia pentru 2,44 milioane (aproape 600.000 de euro) n an de criz? ?i de t?iat sporuri, tichete de mas? pentru aceea parte a popula?iei care prime?te, n schimb, monitorizare!

Lucrari de de instalare si achizitia de echipamente si dotari pentru proiectul “Sisteme de Monitorizare pentru Siguranta Populatiei” finantare : – ministerul dezvoltarii regionale si Turismului prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 1, “Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere” Domeniul major de interventie 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbana”

cerere de oferta

Salveaza Licitatia Salveaza Licitatia Listeaza Listeaza

Domenii

 

Instalare de echipament de telecomunicatii (CPV: 45314000)

 

Detalii

Organizator: Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Localizare: Romania (Mures)

Sursa: S.E.A.P.

Termen limita: 22-08-2011 (12 zile ramase)

Data aparitiei: 05-08-2011

Documentatie

 

DOC.zip

 

Vizualizeaza licitatii asemanatoare Dimensiune Text: Dimensiune Font Mica Dimensiune Font Medie Dimensiune Font Mare

invitatia numarul 308474

 

 

 

Autoritate contractanta

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Cod de identificare fiscala: 4322823

Adresa: Piata Victoriei nr.3, Targu Mures

Telefon: 0265-268330

Fax: 0365-801856

Detaliu invitatie

Denumire invitatie: Lucr.de instalare si achiz.de echip. pentru proiectul “Sist. Monitorizare Siguranta Populatiei”

Modalitate de desfasurare: Procedura offline

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

CPV: 45314000-1 – Instalare de echipament de telecomunicatii (Rev.2)

Tip contract: Lucrari

Obiectul contractului: Lucrari de de instalare si achizitia de echipamente si dotari pentru proiectul “Sisteme de Monitorizare pentru Siguranta Populatiei” finantare : – ministerul dezvoltarii Regionale si Turismului prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 1, “Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere” Domeniul major de interventie 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbana”

Stare procedura: In Desfasurare

Data publicarii: 05.08.2011 14:37

Data limita de depunere a ofertelor: 22.08.2011 10:00

Adresa la care se transmit ofertele: Primaria Municipiului Tirgu Mures, Piata Victoriei, nr.3, registratura institutiei, camera 13.

Data si ora deschiderii ofertelor: 22.08.2011 11:00

Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Primaria Municipiului Tirgu Mures, Piata Victoriei, nr.3, camera 45.

Limba de redactare a ofertei: Romana

Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Da

Tip de finantare: Fonduri europene Fond european : Programul Operational Regionale

Tip Autoritate: Sectorial: Nu

Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice

Valoare estimata: 2,446,620 RON

Criterii de calificare:Decl. privind eligib., decl. privind inexistenta starii de falim., certificate constatatoare da Bugetul de Stat si catre Bugetul Local , Certificat emis de O.R.C.Decl. privind neinc. in preved. art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006.Certif. de particip. la licit. cu oferta independenta.Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani cu valoare egala sau mai mare de 4.800.000 lei, Exp. similara – finalizarea in totalitate sau a unor faze specifice in ultimii 5 ani de lucrari similare cu valoare egala sau mai mare de 2.446.620 lei.Se accepta cumularea valorilor aferente din cel mult doua contracte. Decl.privind echip, Decl.privind personalul, ISO 9001 sau echivalent, ISO 14001 sau echivalent, ISO 18001 sau echivalent, Atestat ANRE C2A, Licenta in sistme de alarmare

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:Documentatia de atribuire este atasata prezentei invitatii de participare.Garantia de participare in cuantum de 40.000 lei

 

 

 

 

Aceasta licitatie a fost vizualizata de 14 ori

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X