Noi 25 2011

Idee pentru Zi a recuno?tin?ei la români

Published by under Mass-Media

Idee pentru Zi a recuno?tin?ei la români

Cum România este o ?ar? în care nu se mai produce mai nimic (fiind ?i greu, cu jum?tate din popula?ia ocupat? muncind la stat!) ?i totul vine de afar?, inclusiv tradi?iile religioase ?i comerciale, epigonii de la noi nu puteau rata Black Friday (prima vineri dup? Ziua Recuno?tin?ei – la origine s?rb?toare anual? de o zi în care se mul?ume?te lui Dumnezeu pentru bog??ia recoltei din acel an), care marcheaz? debutul cump?r?turilor de Cr?ciun în SUA) – ziua în care ?i se vând anumite produse cu reducere, cu condi?ia ca ele s? fie pe stoc sau, în cazul comer?ului online, cu condi?ia ca serverul vânz?torului s?  se simt? bine! Deja la ora 5, ora anun?at? de eMAG pentru începerea ac?iunii, serverul magazinului d?dea semne de mare oboseal?. Mai târziu, alte magazine virtuale – evomag ?i Koyos – cereau o pauz? de mentenan?? ?i r?bdare din partea dispera?ilor dup? reduceri ?i ziua a continuat cu c?deri de servere, anun?uri de vom reveni, ne cerem scuze pentru situa?ie ?.a.m.d., iar unii retaileri au anun?at chiar c? vinerea neagr? (Black Friday) ?ine la ei…3 zile!

Nu a? fi scris aceste rânduri dac? nu a? fi v?zut ce s-a întâmplat la promo?ia cu tig?i ieftine (la Constan?a ?i Tg.Jiu), la ulei (Ia?i), la Ploie?ti (tig?i ?i oale), unde lumea s-a c?lcat în picioare pentru chilipiruri. Disperarea dup? produse mai ieftine ?i c?ut?rile f?cute pe siteuri cu prilejul Black Friday vor da, probabil, idei celor care sunt implica?i în campaniile electorale viitoare, fiindc?, nu-i a?a, dac? unii români se trezesc la ora 5 pentru a-?i putea lua un fier de c?lcat, cu 20 de lei mai ieftin decât pre?ul oficial, ei ?i-ar putea vinde ieftin votul pe vreo 3 kilograme de zah?r, o pereche de pantofi, un telefon mobil sau orice ar putea scorni min?ile politrucilor care se ocup? de propagand? ?i de darea de mit? electoral?. Dac? se va produce asta, putem  decreta prima zi de dup? alegeri Ziua recuno?tin?ei… fa?? de mituitorii din partid!

P.S. Articol publicat ?i în ziarul Adev?rul.

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X