Noi 27 2011

Afacerea co? de gunoi pentru abona?ii prim?riei târgumure?ene

Published by under Mass-Media

Afacerea co? de gunoi pentru abona?ii prim?riei târgumure?ene

Am mai scris-o ?i cu alt prilej. Cum e an de criz? la firme private , Prim?ria Târgu-Mure? se vrea un fel de înger p?zitor care are grij? ca diver?i, dintre care unii abona?i la banul public, s? nu sufere. ?i ajungem la aiureli de genul: licita?ie toamna pentru pantofi ?i ?epci pentru comunitari, de var?, la licita?ie de sute de mii de euro pentru tobogan cu ap?, de toamn?, desigur, la pistoale Glock pentru comunitari ?i a?a mai departe, nemaivorbind de disperarea de a se repara la ?coli, la gr?dini?e, de a transporta terestru ocazional,  la pus termopane, la dat bani la cluburile sportive controlate de in?ii din propriul partid portocaliu, la reabilitare termic? ?i alte afaceri de criz?. Cum e criz?, nu puteau sc?pa de ochiul vigilent al politrucilor cartierele neb?gate în seam? de diver?ii ?mecheri care s-au perindat/sunt în Prim?ria Târgu-Mure? ?i în consiliul local. Re?eta e simpl?. Tu, un lene? care nu ai muncit nimic într-o zon? a ora?ului, te treze?ti, dup? 11, 3, 7 ani, de la caz la caz, în caz c? ai fost ales ?i nu numit de ?eful din partidul t?u,  s? le faci o bucurie locatarilor zonei. De?i ai fost atât de nesim?it încât s? nu le pui o banc? locuitorilor, le faci sens unic , cic? pentru fluidizarea traficului, dar, bineîn?eles, poli?ia nu ?tie ce faci tu ?i nu ai vreun plan în acest sens. Ai, în schimb, dorin?a de a ajuta pe cel care face str?zi (probabil Astor), pi?coturi (probabil Valpet), parc?ri acoperite, de câte 9.000 de euro per ma?in? (probabil tot prin Senin), indicatoare rutiere (Kiss Unicum), reabilit?ri termice (Ben?a, Energoplus ?i al?ii). Ceva de gen s-a întâmplat ?i pe Co?buc, o zon? scump?, imediat dup? centru. Cum se procedeaz?: Sunt pi?coturi de vreo 3 ani, chemi Senin s? fac? copertin?, pentru a-i putea da bani, îl aduci pe Maior ?i pe consilierii-bugetari cu posturi blocate pentru ca ??tia s? se joace de-a politica s? se afi?eze cu promisiuni ?i apoi tragi zeci de indicatoare rutiere. Îi chemi pe ?efii de asocia?ie de proprietari la raport, iar a doua zi b?ie?ii de?tep?i pun co?uri (câte 20, se pare, pe m?sura gunoiului f?cut ?i reprezentat de ale?i!). Ce ne facem, îns?, c? unii dintre ?efii de asocia?ie plaseaz? abonamente la FCM (echip? pe bani publici) ?i promit locatarilor… garaje, de?i ei au fost prin?i cu act de vandalism , dovedit prin r?spuns al prim?riei cum c? nu se dau autoriza?ii de defri?are la indivizi de tipul acesta ?i nici nu a fost în stare institu?ia s? g?seasc? acte doveditoare a avizelor de costruire gr?din? ?i plata impozitelor pe ultimii 7 ani, pe care le-ar pl?ti orice fraier de târgumure?ean. Acesta este pre?ul pentru acordul de a se pune pi?coturi, co?uri de gunoi, indicatoare rutiere, parcuri de joac? pentru copii (sic – dup? 20 de ani în care pramatiile banului public nu au fost în stare s? pun? o b?ncu??!), pentru a mai ajuta vreun tovar?? cu câte 60.000 de euro per parc?

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X